Tava Visuma ceļa zīmes

Likteņa ceļa zīmes ir pārdomāti izkaisītas visa mūsu dzīves lielceļā malā. Vērīgam skatītājam tās redzamas vai uz katra ielas stūra. Diemžēl ne visi prot tās saskatīt...

FOTO: no personīgā arhīva

Urbanizētajā pasaules ainā cilvēki nepamana niansētas norādes, kamēr likteņa triecienā netiek atsēdināti peļķē uz ilgāku laiku — apskaidrībai! Lai izrautos no darba dunas „vāveres riteņa”, kur darbs dzen darbu, nauda alkst vēl vairāk naudas un cilvēciskām, kur nu vēl garīgām vērtībām atliek tā pamazāk laika.
Arvien aktīvāk cilvēki, lielpilsētas dzīves steidzināti, laužas aizvērtās durvīs tikai tāpēc, ka atrašanās uz noteiktas dzīves skatuves to it kā prasa. Mēs maz pamanām lietas, kuras mūsu senčiem zem zvaigžņotās un lielpilsētu gaismu neizkropļotās debess bija acīm redzamas. Jā, tieši tādas lietas astrologa praksē visbiežāk novēroju MŪSU pilsētā.

Notikumu virpulī un skrējienā lielpilsētas putekļos daudzi skatās sev zem kājām, bet nepaceļ acis uz debesīm. Bet pacelt acis uz debesīm nozīmē ieskatīties dziļāk sevī.


Visur pastāv zināma lietu kārtība. Ir teiciens: katrai lietai savs laiks! Notikumu virpulī un skrējienā lielpilsētas putekļos daudzi skatās sev zem kājām, bet nepaceļ acis uz debesīm. Bet pacelt acis uz debesīm nozīmē ieskatīties dziļāk sevī. Tas nav kā rīta „rituāls”: kafiju malkojot, pārskriet pāri ar acīm rīta presei, ar vienu ausi klausoties TV ziņu izlaidumu, otrā sagramstot paviršas skaņas no ģimenes dzīves sev visapkārt.

Reklāma
Reklāma


Astroloģija nav atrauta no ikdienas, tā ir lietojama katrā ikdienas solī. Bet pirmām kārtām tā māca iedziļināties sevī, izprast katra individuālās vibrācijas, katra unikālos centienus, piedzīvot harmoniju sevī un tikai pēc tam saskanīgi mijiedarboties ar pasauli.
Astroloģijā valda princips: „Lielais ir mazajā!” Proti, Visums ir katrā no mums. Ieklausīties, sadzirdēt, saredzēt un īstenot savas patiesās vēlmes — tas ir pirmais, ko astrologs atgādina katram indivīdam. Proti, pacelt skatu augšup, pavērst Tavas acis uz Tavām ceļa zīmēm Tavā pilsētā.

Mūsdienās astroloģija ir pārkāpusi to robežu, kad varētu runāt par vienotu astroloģiju, un tapusi par zinātni, kas sastāv no daudzām „astroloģijām”. Manai akadēmiskajai izglītībai (politikas zinātnes bakalaurs, sabiedrības vadības maģistrs, LU) tuvākā ir Mundānā jeb politiskā astroloģija. Bet kā žurnālists ar 12 gadu stāžu vienmēr esmu interesējies par sabiedriskām aktualitātēm. Tādēļ, aplūkojot sabiedriskos procesus, centīšos saskatīt lielo mazajā — varbūt kādam tas palīdzēs atrast lielumu sevī. 

Kristaps Banķis

, sertificēts astrologs, numerologs