Pēterdienas tradīcijas. Strādāt nedrīkst, jāvēro laiks

Pēc mūslaiku kalendāra Pēterdienu svēta 29.jūnijā un atšķirībā no citām iezīmīgajām un svētku dienām, nesvēta Pēterdienas vakaru.  Pēc latviešu tautas tradīcijām sākas siena laiks, pēdējo reizi vēl ieskanas Līgo dziesmas un zinātāji pareģo laiku.

Pētera dienā nav brīv strādāt.

FOTO: Shutterstock.com

Pētera dienā nav brīv strādāt.

Pētera dienu sauc arī par Lapu, Pērkona jeb Zibens dienu. Laikapstākļi šajā dienā bija svarīgi nākamā perioda prognozēšanai.

Pētera dienā nav brīv strādāt. Pēterdienā nešķin sīpolus, tie tad vīstot ātri. Strādāšanas aizliegums īpaši attiecas uz dažādiem siena darbiem – sienu nedrīkst ne kraut kaudzē, ne arī vest šķūnī – tad pērkons nosper vai nu pašu strādnieku vai viņa māju vai šķūni, vai lopus.

Tāpat kā Jāņi, arī Pēteri ir jaunu ļaužu lūkošanās un derību laiks.

Pēteŗa dienā un Jēkaba dienā tāpat līgoja kā Jāņa dienā.

Ja Pēteŗa diena lietaina – viss siena laiks lietains.

Ja Pēterdienā līst, tad lietains būs līdz Annas dienai.

Ja dzeguze beidz kūkot ap Pēteriem, tad būs silts rudens

Pēteŗa dienā nestrādāja, ja tad mata siena kaudzi, tad pērkons viņus nospēra.

Ja vakars pirms Pēterdienas auksts – aukstums pieturēsies vairākas dienas.

Reklāma
Reklāma

Ja Pēteros līst – būs laba raža, bet vājš siena laiks.

Pēterdienā nedrīkst strādāt, tad sasper pērkons.

Šajā dienā zagļi nedrīkst zagt – Pēteris tos sodīs.

 

Ai, Jāniti, Dieva dēls, 
Lec zirgam mugurā, 
Lec zirgam mugurā, 
Jāj pirmais sētiņā, 
Jāj pirmais sētiņā, 
Jās Pēteris pakaļā.


Ai, Jāniti ziedainīti, 
Ai, Pēteri lapainīti, 
Aiz Pētera lapiņām
Jāņa ziedu neredzēja.