Nāk rudentiņis

Nāk rudentiņis,
Nāk barga ziema;
Grib mūsu bāleliņš
Līgavu ņemt(i).

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Nāk rudentiņis,
Nāk barga ziema;
Grib mūsu bāleliņš
Līgavu ņemt(i).

Nav tevim māju,
Nav tevim lauku;
Kur liksi meiteni,
Pliku paņēmis?

Taisīšu laivu
No oša koka,
Braukšu pie meitenes
Ik vakariņu.

Pārbraukšu mājās,
Vaicās man māte,
Ko dara meitene
Svešajā malā.

Uguni kūra,
Sidrabu lēja,
Zīlēja nākotni
Nezināmo.      

Reklāma
Reklāma