Nāk rudentiņis

Nāk rudentiņis,
Nāk barga ziema;
Grib mūsu bāleliņš
Līgavu ņemt(i).