Lulu

Kad klētiņā dusēsi tu,
Pie tevis es aiziešu,
Es zinu, tu gaidīsi mani, ai, mani,
Un durtiņas ciet neslēgsi.

FOTO: Arturs Šulcs

Kad klētiņā dusēsi tu,
Pie tevis es aiziešu,
Es zinu, tu gaidīsi mani, ai, mani,
Un durtiņas ciet neslēgsi.

Piedz.
   Mīlu mazo Lulu!
   Sapņoju par tevi vien:
   Jo šai naktī, Lulu, ai, Lulu,
   Mīlēšu tik tevi vien.

Šai naktī, kad suns negrib riet,
Pie tevis es vēlos iet,
Un mēness, caur logu mūs redzot,
Ver kautrīgi actiņas ciet.

Tas paliks kā mazs noslēpums,
Kas zināms tikai abiem mums,
Mums abiem un klētiņai vecai,
Būs zināms šis nakts noslēpums.

Ak, skrandas, jūs vecajās skrandas,
Ak, kādēļ jūs nesildāt vairs?
Vai tādēļ, ka zudusi mīla,
Vai tādēļ, ka laimes vairs nav?

Es klīstu pa pasauli viens,
Man miera nav nekur.
Pat putniem un zvēriem ir alas,
Bet man nav kur galviņu likt.   

Reklāma
Reklāma