Latviešu tautasdziesmas par iemīlēšanos

Ai, mazais puišķēniņ,
Tu jau man sen mīlēji,
Dienu stāvi prātiņā,
Nakti redzu sapinā.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Neviens mani tā nemīl,
Kā mīlēja tautu tēls:
Roku sniedza, mutes deva,
Sauc man' krūšu dvēselīt'.

Šovakar sagūla
Div' svešu ļauži;
Rītā celsies
Div' mīļi draugi.


Tautiet’s man atsūtīja
Mazu, mazu grāmatiņu;
Es viņam aizsūtīju
Mazu, mazu gredzentiņu.

Dar', Dieviņ, k tu zini,
Tās meitiņas neatstāšu:
Vēl nebija puiša gadi,
Kad es viņu iemīlēju.


Mīlē mani tu, tautieti,
Es jau tevi sen mīlēju:
Griežu pušu āboliņu,
Pušu riektu kodoliņu.

Meitiņa, māsiņa,
Tavu skaistu ezeriņ'!
Puisīti, brālīti,
Peldēsim mēs abi div'.


Es savu pazinu
Tumšā naktī:
Tik mīkstas rociņas
Kā liepu lapas,
Tik salda mutīte
Kā medutiņš.

Reklāma
Reklāma