Aplīgoju rudzu lauku

Aplīgoju rudzu lauku, līgo,
Kādiem ziediem rudzi zied’a? līgo,
Dzelteniemi ziediņiem’i