Kniksis (Jāzeps Osmanis)

Es uz svētkiem mācījos
Mazu dzejolīti.
Māte lika skaitīt to,
Veicās tīri glīti.