Visi desmit (Rainis)

Raudzīsim, kā to lai darām,
Ka visus desmit saskaitīt varam.