Draiski dzejoļi skaitīšanai pie eglītes

Ziemassvētku vakarā skaitāmi ne tikai dzejoļi par baltām kupenām un sniegotiem kalniem, bet arī vienkārši, saprotami un mazliet draiski pantiņi, kas liks visiem pasmaidīt. 

FOTO: Viktorija Kuprijanova, http://www.bernufoto.lv/

Kāda kuram dziesma (Ojārs Vācietis)

Pulkstenim bija tāda dziesma:
– Tink. Tink. Tink. –
Zīlītei bija tāda dziesma:
– Pink. Pink. Pink. –

Sivēnam bija tāda dziesma:
–Rukš. Rukš. Rukš. –
Ezītim bija tāda dziesma:
–Pukš. Pukš. Pukš. –
Lasīt vairāk...

Traucējums
(Vilis Plūdonis)

Zaķu tēvs ar zaķu māti
Abi sēd vakarā:
Zaķu māte zeķi ada,
Vecais pīpi kūpināj'.
Lasīt vairāk...

Tracis
(Jānis Poruks)

Mazs kaķīt's,
Mazs zaķīt's
Uz ceļa satikās un brīnījās.
Kurp lēksi, zaķīti?
Uz kāpostiem, kaķīti!
Un tu tā lēnītēm?
Uz pelītēm! —
Lasīt vairāk...

Pasaules gals
(Ojārs Vācietis)

Nu ir beigas pasaulei:
pīle ņaud, un gailis rej…

Un aiz zvēru dārza žoga
divi krokodili pogo…
Lasīt vairāk...

Ozoliņš un beka (Vilis Plūdonis)

Ganībās, kur šaura teka,
Auga liela, veca beka.
Bekai blaku, nezin kā,
Ozoliņš mazs uzdīga.

Beka uzpūtībā liekā
Ozoliņu paļā, niekā:
Lasīt vairāk...

Kaķenīte
(Rainis)

Kaķenītei bērni bija —
Nu jūs, suņi, sargāties!
I ne smakas, i ne skaņas,
I ne tuvu istabai!
Lasīt vairāk...

Zaķīšu pirtiņa (Vilis Plūdonis)

Garausīt's zaķīt's pa pakrēslu
Kurina pļaviņā pirtiņu.
Mēnestiņš, čigāniņš, caur eglēm sāk vērties,
Zaķīšu māte savus bērnus ved pērties.
Lasīt vairāk...

Pasaciņa
(Aspazija)
Mazā sirmā kumeliņā
Jāj pa ceļu pasaciņa.

Ātri, ātri steidzas viņa,
Rokā zelta pātadziņa.

Jāj un jāj un neapstājas,
Zemes virsū nav tai mājas —
Lasīt vairāk...

Kāpēc krūze plīst
(Ojārs Vācietis)

Kāpēc krūze plīst?
Kāpēc balta krūze plīst?
Kāpēc tēja pāri šķīst?
Kāpēc piens uz biksēm līst?

Krūze nav īsta?
Tēja nav īsta?
Piens nav īsts?
Vai puika nav īsts?
 
Kas jāsaka par balvu (Rainis)

Kārlītis ir ābolu dabūjis,
Ko labais onkulis tam iedevis;
Bet paldies Kārlītis nav sacījis.

„Vai! Kārlīt, kas tad jāsaka,
Kad balva tev tiek dāvāta,
Kā nupat ābols no onkuļa?”

Bet Kārlītis atsaka ar cieņu:
„Lūdzu, vēl vienu!”

Mušas nāve (Ojārs Vācietis)

Mušas dzīve pušu ira,
liela, zaļa muša mira.

Citas mušas saceļ tērgu:
- Kas tai zaļai bij par sērgu?-

Viņai bija bail no ziepēm -
visa apauga ar piepēm.

Visu mūžu zaļā muša
nezināja, kas ir duša.

Nezin gan, vai citas mušas
ir šo sērgu sapratušas...

Reklāma
Reklāma