Tracis (Jānis Poruks)

Mazs kaķīt's,
Mazs zaķīt's
Uz ceļa satikās un brīnījās.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Mazs kaķīt's,
Mazs zaķīt's
Uz ceļa satikās un brīnījās.
Kurp lēksi, zaķīti?
Uz kāpostiem, kaķīti!
Un tu tā lēnītēm?
Uz pelītēm! —

Kāpostiņš čaukstēja,
Pelīte pīkstēja;
Puisītis klausījās,
Sunītis ausījās.
Suns pakaļ zaķīšam,
Puisītis — kaķīšam,
Ak, kas par riešanu,
Kas par skriešanu!
 

Reklāma
Reklāma