Sīki putni čivināja

Grieze grieza rudzīšos,   
Paipaliņa pļaviņā;   
Grieze grieza maizes klaipu,   
Paipaliņa siena vālu.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Sīki Putni čivināja,
Pavasari gaidīdami;
Visi spārnus nolaiduši,
Nevarēja sagaidīt.

Visi putni šai zemē,
Vālodzītes vien nevaid;
Tad vēl nāca vālodzīte,
Kad lapoja ozoliņi.

Grieze grieza rudzīšos,   
Paipaliņa maliņā;   
Grieze grieza: briestiet, rudzi!   
Paipaliņa: put, pelavas!   

Grieze grieza rudzīšos,   
Paipaliņa pļaviņā;   
Grieze grieza maizes klaipu,   
Paipaliņa siena vālu.

Žagatiņa žadzināja,
Dzirdēs jaunu valodiņu:
Dzirdēs vecu nomirstam,
Dzirdēs jaunu piedzimstam.

Žagatiņa pirti kūra,
Savu vīru gaidīdama;
Zīda kreklis padusē,
Zelta slota rociņā.

Pūtin pūta, dūcin dūca
Melnais strazds ar balodi;
Sapūtuši, sadūkuši
Lielu vēju, aukstu laiku.

Melni strazdi, puspelēki,
Kur jūs nakti gulējāt?
- Purviņā uz cintiņas
Zem bērziņa žagariņa.

Padziediet, strazda bērni,
Nu nedzied lakstīgala;
Lakstīgala aizmiguse
Smalkā lazdu krūmiņā.

Apapā, trallalā!
Strazdam daiļa līgaviņa;
Strazdiņš ņēma dzeņa meitu
Dēļ tā raiba kažociņa.

Sudrabiņa zīle dzied
Vārtu staba galiņā;
Pati zīle sudrabota,
Spārnu gali apzeltīti.

Zīl' ar strazdu mācījās
Sausas egles galiņā;
Zīle strazdu izmācīja
Igauniski trallināt.

Cī, cī, zīle raušus cepa,
Kādus viesus gaidīdama?
Atjāj zaķis, sarkanbārdis,
Zīles meitu lūkoties.

Zīle mani aicināja
Kaņepēs šūpoties.
Ai, zīlīte, ai, žubīte,
Pušu lūza kaņepīte.

Zīlīte, žubīte
Audeklu meta,
Atskrēja vanags,
Samudžināja.

Apapā, trallallā!
Zvirbuls brauca kaņepēs:
Četri rutku ritentiņi,
Divi bēri kumeliņi.

Reklāma
Reklāma