Ar vilciņu Rīgā braucu

Vilka māte gauži raud.
Nemāk bērni stabulēt;
Lācīšam div' dēliņi,
Abi labi dravinieki.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Vilka māte gauži raud.
Nemāk bērni stabulēt;
Lācīšam div' dēliņi,
Abi labi dravinieki.


Vilkam labi, vilkam labi,
Ne tam vāģu, ne ragavu:
Paņēmies āža ragu,
Iet pa silu taurēdams.


Kas manai kaziņai?
Nāk, galviņu grozīdama.
Nakti bija bārušies
Ar to vilka māmuliņu.


Aveniņš pili dara
Spriņģēdams;
Kaza vilka akmentiņus
Raudādama.


Ai, ai, aijajā,
Es braucīšu šiliņā!
Es redzēju vilkam ragus,
Zaķam zaļu cepurīt'.


Vilkam labi, vilkam labi,
Ni tam vāģu, ni ragavu;
Ni tam māte klaipu cepa,
Ni tam lika kulītē.


Vai Dieviņi, vai Dieviņi,
Vilkam liela tēvu zeme:
Visi krūmi, pļavu kakti,
Tie vilkam piederēja.


Pieci vilki danci veda
Ap to lielu siena kaudzi;
Citam aste kā kodaļa,
Citam ausis kā lemeši.


Vilciņš būdu darināja
Biezajā eglājā;
Kad atnāks miglas rīts,
Jēriem braukt ormaņos.


Kas vilkam miežus sēja,
Kas stādīja apenīšus?
Ik vakarus gavilēja
Priedoliņa siliņe.


Vilciņš savis zābaciņus
Niedrājā šūdināja,
Niedrājā šūdināja,
Rāvājā balināja.


Līkā lapsa tauri pūta,
Kalniņā tupēdama;
Vilka stumbris klausījās,
Cepurīti nosajēmis.


Vilciņš kāzas sataisīja
Pašā siena laiciņā.
Vilks aiz galda, lāc's aiz galda,
Ziemels galda galiņā.


Vilkam liels brīnumiņš,
Lapsai zīžu kažociņš.
- Kas tev daļas, jēru zagli?
Tas bij manas mātes dots.


Adat, meitas, ko adat,
Vilkam zeķes noadāt!
Vilkam kājas nosalušas,
Purva malu staigājot.


Kur, vilciņi, tu tecēsi
Ar tiem kaula nadziņiem?
—Tek' uz Rīgu sūdzēties,
Suņi manu ādu plēsa.


Kur, vilciņi, tu tecēji,
Kaula pieši kājiņās?
— Uz jūrmalu, uz jūrmalu,
Zvejniekiem tiesas spriest:
Trīs zvejnieki saplēsās
Uz to vienu reņģes galvu.


Ar vilciņu arti gāju
Celmainā līdumā.
Velc, vilciņ, raudādams,
Kam apēdi kumeliņu?


Ar vilciņu Rīgā braucu,
Tēvam pirkti tabaciņu.
Vilciņš kauca, vilciņš brēca:
Kaut pārtrūktu dzeņaukstīte!
Tad es skrietu, cik varētu,
Pie jēriem, kazlēniem.


Pieci vilki vilku vilka
Pa slidenu ledutiņu;
Divi kalti, trīs nekalti,
Visi līdza stīvējās.


Rīgas kungi gauži raud,
Vilks noslīka Daugavā;
Tā neraud laba vīra,
Kā raud tāda jēru zagļa.
 

Reklāma
Reklāma