Zeltanesis (Augusts Saulietis)

Svētvakars... Mīksti sedzis
Baltpasauli krēslums maigs.
Aiz mežiem zvana... un klusas
Viz skaņas kā laimes zaigs.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Svētvakars... Mīksti sedzis
Baltpasauli krēslums maigs.
Aiz mežiem zvana... un klusas
Viz skaņas kā laimes zaigs.

Svētvakars. Aiz mežiem zvana.
Nakts tumsa drīz visu segs.
Tad eglīti nesīs tētis
Un māte svecīti degs...

Un lēni durvis veras:
Tēvs zaļu eglīti nes,
Un zaros tai pārslas zaigo
Kā baltas zvaigznītes.

Un vienu svecīti spožu
Dedz māte un eglīte liek:
Cik gaiši un silti no viņas
Ka saule visapkārt tiek!

«Pie Taviem šūpļiem stāvu,»
Tad tēvs un māte dzied,
Un lielas, zilas zvaigznes
Aiz sniegaina loga zied...
 

Reklāma
Reklāma