Kā pieņemt mantojumu, ja nav naudas valsts nodevām? Skaidro zvērināts notārs

Latvijas Zvērinātu notāru pieredze rāda, ka sabiedrībā vieni no aktuālākajiem juridiskajiem jautājumiem ir saistīti ar mantojuma lietām. Lai viestu skaidrību par būtisku mantojuma lietu elementu – mantošanas nodevām, pieredzē dalās zvērināts notārs Arnis Krēgers. 

Nevarēs, piemēram, pārdot mantoto automašīnu, un pēc tam no saņemtās naudas nomaksāt nodevu.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Nevarēs, piemēram, pārdot mantoto automašīnu, un pēc tam no saņemtās naudas nomaksāt nodevu.

Jāmaksā tikai par mantotu nekustamo īpašumu
Piekrītot pieņemt mantojumu, cilvēkam ir jārēķinās ar noteiktām izmaksām. Valsts nodevas apmēru mantošanai attiecībā uz nekustamu īpašumu nosaka MK noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā. Šo noteikumu 13. punktā detalizēti ir noteikts maksājamās valsts nodevas apmērs gan likumiskās, gan testamentārās mantošanas gadījumā. Piemēram, ja uz likumiskās mantošanas pamata (radniecības pamata) manto laulātais vai kopā ar mantojuma atstājēju dzīvojušie bērni, un mantotā nekustamā īpašuma vērtība pārsniedz 10 minimālās mēnešalgas, valsts nodeva būs jāmaksā 0,25 % no mantotā nekustamā īpašuma vērtības. Savukārt, ja uz likumiskās mantošanas pamata mantos bērni, kuri nedzīvoja kopā ar mantojuma atstājēju, un mantotā nekustamā īpašuma vērtība pārsniedz 10 minimālās mēnešalgas, valsts nodeva būs jāmaksā 0,5 % no mantotā nekustamā īpašuma vērtības. Kritērijs tam, lai noteiktu, vai bērns dzīvoja kopā ar mantojuma atstājēju, ir bērna deklarētā dzīvesvieta mantojuma atstājēja nāves brīdī – izskatāms, ka bērns dzīvoja kopā ar mantojuma atstājēju, ja mantojuma atstājēja nāves brīdī gan mantojuma atstājējs, gan mantinieks ir bijuši deklarēti vienā dzīvesvietā. Šajā gadījumā netiek ņemtas vērā papildu adreses, kuras, deklarējot dzīvesvietu, norādījis mantojuma atstājējs vai mantinieks, bet tikai pamata deklarētā dzīvesvieta. Mantotā nekustamā īpašuma vērtība ir Valsts zemes dienesta noteiktā nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība un mežaudzes vērtība.
Valsts nodeva par kustamas mantas mantošanu mantiniekiem pašlaik nav jāmaksā, jo normatīvie akti to neparedz. 

 

Ne tikai iegūts īpašums, bet arī rūpes
Svarīgi atcerēties, ka mantojuma pieņemšanai līdzi nāks noteiktas izmaksas. Cilvēkiem jārēķinās, ka īpašuma tiesības iegūšana uz mantu uzliek pienākumus un ir saistīta ar izdevumiem un maksājumiem. Mantiniekam ir jāmaksā maksājumi un jāsedz izdevumi, kas saistīti ar mantojumu, par laika periodu, sākot jau no mantojuma atstājēja nāves dienas atbilstoši viņa mantojuma daļai; mantotā manta pāriet mantinieka īpašumā, un viņam kā tās īpašniekam jānes visas nastas un uzdevumi, kas ar to saistīti. Turklāt, ar mantojuma pieņemšanu un iegūšanu visas mantojuma atstājēja tiesības un saistības, ciktāl tās nebeidzas ar viņa personu, pāriet uz mantinieku. Tas nozīmē, ka mantiniekam ir jāsedz arī mantojuma atstājēja parādi, ja tādi mantojuma atstājējam ir bijuši.

 

Reklāma
Reklāma

Paredzamie maksājumi 
Mantiniekam jānomaksā zvērināta notāra amata atlīdzība un faktiskie izdevumi par mantojuma lietas vešanu, kā arī valsts nodeva par notariālo darbību izpildi, un pievienotās vērtības nodoklis. Notāra amata atlīdzību nosaka valsts, piemēram, notāra amata atlīdzība par mantojuma apliecības taisīšanu par labu mantiniekam – pilngadīgam bērnam, kurš dzīvoja kopā ar mantojuma atstājēju – noteikta 31,30 EUR apmērā. Bet, ja mantojamās mantas vērtība (neskaitot parādus) pārsniedz 11383 EUR, papildus noteiktajai taksei jāsedz 0,25 % no mantojamās mantas vērtības, kas pārsniedz 11383 EUR. Valsts nodeva par notariālā akta taisīšanu arī ir valsts noteikta – 3,56 EUR par aktu, par aktu grāmatas izrakstu 1,07 EUR. Precīzas mantojuma lietas vešanas izmaksas katrā konkrētā gadījumā aprēķinās zvērināts notārs, kurš ved mantojuma lietu. 

Svarīgi ir savlaicīgi mantojumu pieņemt, pieteikt savas tiesības pie zvērināta notāra un uzsākt mantojuma lietu. Lūgt notāram izsniegt mantojuma apliecību cilvēks var tad, kad viņam būs iekrāta nauda visu nepieciešamo izdevumu apmaksai.

Diemžēl mantošanas gadījumā valsts nodevas maksāšanu ar pēcapmaksu vai sadalot to pa daļām normatīvie akti neparedz, valsts nodeva ir maksājama, saņemot pakalpojumu. Nevarēs, piemēram, pārdot mantoto automašīnu, un pēc tam no saņemtās naudas nomaksāt nodevu. Ja cilvēkam nodevai naudas nav, varētu ieteikt nepieciešamo summu aizņemties no radiem vai draugiem. Ja šādas iespējas nav, nevajadzētu satraukties un uzskatīt, ka paliksiet bez mantojuma, ir jāatceras, ka svarīgi ir savlaicīgi mantojumu pieņemt, pieteikt savas tiesības pie zvērināta notāra un uzsākt mantojuma lietu. Lūgt notāram izsniegt mantojuma apliecību cilvēks var tad, kad viņam būs iekrāta nauda visu nepieciešamo izdevumu apmaksai, un tad arī varēs nomaksāt visas izmaksas un nodevas. Piemēram, automašīnas pārreģistrācijai no mantojuma atstājēja uz mantinieku ir jārēķinās ar šādām izmaksām – 1) noņemšana no uzskaites, ja transportlīdzeklis nav noņemts no uzskaites 3,02 EUR; 2) reģistrācija un reģistrācijas apliecība 12,28 EUR (avots – www.csdd.lv).