Ārstniecības augi un uz pierādījumiem balstīta mūsdienu medicīna. Uzdod jautājumu speciālistei!

Zāles ir ķīmiskie savienojumi, kas ievērojami iespaido cilvēka organismu un var izraisīt arī negatīvas sekas. Bet kā ir ārstniecības augiem? Aizpildi aptauju par ārstniecības augu lietošanu grūtniecības laikā un uzdod jautājumu par šo tematu dūlai, topošajai vecmātei un aptaujas veicējai Lindai Vītumai!

 

FOTO: Shutterstock.com

Ārstniecības augiem piemīt ārstnieciskas īpašības. Tie spēj izraisīt izmaiņas cilvēka fizioloģiskajos un / vai bioķīmiskajos procesos, ja augs tiek lietots terapeitiskā devā. Šādu auga iedarbību sauc par farmakoloģisko efektu. 

Vērā ņemams skaits ķīmiski sitezētu medikamentu tiek iegūti no dabā sastopamiem augiem. Ārstniecības augu lietošana pasaulē un arī Latvijā bieži ir empīriska (pieredzē balstīta) - tiek novērsti simptomi, līdz galam neizprotot nedz saslimšanas cēloni, nedz auga iedarbības mehānismu. Tomēr arvien lielāks skaits ārstniecības augu tiek pētīti, ievērojot prasības pierādījumos balstītai mūsdienu medicīnai. 

Cilvēki uzticas ārstniecības augu pozitīvajai iedarbībai. Iespējams, tieši uzticēšanās ļauj ārstniecības augiem, kas netiek lietoti terapetiskās devās, veicināt labvēlīgas izmaiņas cilvēka organismā.

Tā kāda zāļu tēja vai dzērveņu ekstrakts var sniegt terapeitiskajai iedarbībai līdzīgas sekas, bez reālas terapeitiskās iedarbības, proti, aktivizēt  psihisku fenomenu, ko sauc par placebo efektu.

Latvijā notikušā pētījumā, kuru Rīgas Stradiņa universitātes doktorantūras studiju programmā “Farmācija” veic Inga Sīle, ir apkopota un analizēta latviešu tautas ticējumos ietvertā informācija par tautas medicīnā izmantotajiem ārstniecības augiem.

Studējot Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžas studiju programmā “Vecmāte”, izstrādāju kvalifikācijas darbu "Ārstniecības augu izmantošana sieviešu reproduktīvās veselības aprūpē. Pierādījumos balstītas prakses." 

Pievienotajā anketā ir jautājumi, kurš un kādus ārstniecības augus ir ieteicis dažādu sūdzību gadījumā grūtniecības laikā, dzemdībās un pēc tām, kā arī ēdinot mazuli ar krūti. 

Pētījumā analizēšu, kuri no aptaujā minētajiem augiem ir iekļauti Eiropas Zāļu aģentūras oficiālajās augu monogrāfijās kā ārstniecības augi, kuru lietošana ir pierādīta kā droša un efektīva. Darba mērķis ir apkopot un analizēt, kur skalā no latviešu tautas ticējiem līdz pierādījumos balstītai mūsdienu medicīnai atrodas ārstniecības augu ieteikumi un lietošana sievietēm reproduktīvājā vecumā Latvijā.

Reklāma
Reklāma

Pateicībā par anketas aizpildīšanai veltīto laiku, atbildēšu uz uzdotajiem jautājumiem - droši raksti, kāds ar ārstniecības augiem saistīts jautājums, interesē tieši Tevi. 

Linda Vītuma, Starptautiski sertificēta dūla CLD (CBI), 
LU Rīgas 1. Medicīnas koledžas studente vecmātes specialitātē

 

Avoti: 
1. Sīle, I., Reinsone, S., Romāne, E., Dambrova, M. (n.d.). Ārstniecības augi latviešu tautas ticējumos. Retrieved September 20, 2020, from https://www.rsu.lv/zinatniskie-raksti/arstniecibas-augi-latviesu-tautas-ticejumos
2. Placebo efekts. (n.d.). Retrieved September 20, 2020, from https://www.rsu.lv/petniecibas-terminu-vardnica/placebo-efekts
3. Medicinal Plant. (n.d.). Retrieved September 20, 2020, from https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/medicinal-plant
4. Pharmacological Effect. (n.d.). Retrieved September 20, 2020, from https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/pharmacological-effect