Ko dod dūla dzemdībās, ja tajās piedalās arī bērna tēvs? Pētījumā pamatota atbilde

"Atzīšos – sākotnēji arī man nebija skaidrs, kādi varētu būt ieguvumi no dūlas atbalsta ģimenes dzemdībās, ja reiz tajās piedalās arī tētis. Tomēr, kad šādās dzemdībās piedalījos pirmo reizi, es sajutu, ka un kā mēs viens otru papildinām," teic dūla Linda Rozenbaha.

FOTO: Shutterstock.com

Nepārtraukts dūlas atbalsts ģimenes dzemdībās sievietēm ievērojami samazina ķeizargrieziena operācijas iespējamību.

 

Šoreiz jautājumu „kāds ieguvums no dūlas dzemdībās, ja ir bērna tēvs?” es balstīšu ne emocionālā pieredzes atskatā un novērojumos, bet pētījumā, kur salīdzināta divu veidu dzemdību pieredze: 

* vienā grupā ir 224 sievietes, kuru dzemdībās piedalījās gan partneris, gan dūla, 

* otrā grupā, sauktā arī par kontrolgrupu, ir 196 sievietes, kas dzemdēja ģimenes dzemdībās bez dūlas. 

* kopā ņemot abas grupas, 92% dzemdību piedalījās vīrietis, 8% - cita atbalsta persona.

Pētījums veikts ASV un, protams, situācija tur ir citādāka, tomēr kopējās tendences ir līdzīgas.

 

Pētījums norisinājās Klīvlendā, Ohaijo, laika periodā no 1988. līdz 1992. gadam. Dūla tajās dzemdībās, kur plānots šāds atbalsts, ieradās slimnīcā īsi pēc dzemdību sākuma un bija kopā ar ģimeni, nedalītu uzmanību sniedzot visu radību laiku. 

 

Rezultāti

Dūlas grupā bija:

* ievērojami mazāks ķeizargriezienu skaits nekā kontrolgrupā (13.4% ar dūlu un 25.0% bez dūlas)

mazāk nepieciešamības pēc epidurālās anestēzijas (64.7% ar dūlu un 76.0% bez) (ASV ir augsti epidurālās anestēzijas rādītāji – L.R.)

* sievietēm, kurām dzemdības ierosināja un kuras bija dūlas atbalstītas šādās radībās, bija zemāks ķeizargriezienu skaits nekā kontrolgrupā  (12.5% ar dūlu un 58.8% bez dūlas). 

aptaujās dienu pēc dzemdībām 100% no pāriem novērtēja pieredzi ar dūlu kā pozitīvu. 

 

Secinājumi: 

* nepārtraukts dūlas atbalsts ģimenes dzemdībās sievietēm ievērojami samazina ķeizargrieziena operācijas iespējamību un vajadzību pēc epidurālās anestēzijas. 

* sievietes un viņu partneri bija vienās domās par dūlas atbalstu – atsaucās par to pozitīvi. 

 

Šī pētījuma metodes:

- Pētījumam atlasīja sievietes, kuras gaidīja pirmās dzemdības. Viņas bija vecumā no 18 līdz 41 gadam, trešajā grūtniecības trimestrī, grūtniecība bija bez sarežģījumiem un bija plānotas dzemdības ar partneri Klīvlendas Universitātes slimnīcā Ohaijo, ASV, kur ir privāta ginekologa aprūpe. Šīs sievietes tika uzņemtas izglītojošā klasē. 

- Pāriem, kas plānoja dzemdēt ar dūlu, dzemdību dienā, kad ieradās stacionārā dzemdēt, bija jāsazinās ar pētījuma koordinatoriem.

- Pētījumam brīvprātīgi pieteicās 686 gaidošās mātes, no kurām 168 neatbilda atlases kritērijie: 79 neietilpa pētījumā, jo pētījuma personālam nepaziņoja, kad ieradušās stacionārā uz dzemdībām un 19 neatbilda, jo izvēlējās dzemdības ar vecmāti. 

Finālā pētījumā piedalījās 420 sievietes.

- Nejauši izvēlētā dūla ieradās, tiklīdz tas bija iespējams, parasti pirmajā stundā pēc sievietes iestāšanās dzemdību iestādē un palika ar ģimeni visu radību laiku (Latvijā parasti ģimene ar dūlu iepazīstas jau agrāk – L.R.).

- Galvenokārt dūlas atbalsts bija nepārtraukta klātbūtne, individuāla palīdzība sievietei un viņas atbalsta personai - vārdisks iedrošinājums, nomierināšana, pieskārieni, acu kontakts ar dzemdējošo sievieti, notiekošā skaidrošana, sievietes un vīrieša iedrošināšana un fiziska atbalsta pieejamība sievietei, spēja atbalstīt sievieti un vīrieti kā vienotus, kā pāri. Dūlas palīdzēja partneriem atbalstīt dzemdējošo sievieti, tomēr rūpējās, lai pašas neuzņemtos partnera lomu.

- Četru gadu periodā kā dūlas pētījumā piedalījās 10 profesionāles, taču pamatā – 79% gadījumu – piedalījās 3 no šīm 10 dūlām. 

- Dūlu vecums bija no 24 līdz 44 gadiem un vidējais izglītošanās laiks bija 15 gadi. Visas atbilst DONA International dūlas sertifikāta prasībām. Visas dūlas strādāja, uzņemoties nepilna laika slodzi, dežūru veidā. No pētījuma granta dūlām maksāja par katrām atbalstītajām dzemdībām. 

- Pētniekiem bija pieejama gan mātes, gan bērna slimnīcas karte, no kuras varēja iegūt detalizētu informāciju par procedūrām un iejaukšanos dzemdībās. Pārus arī aicināja aizpildīt aptauju par dzemdību pieredzi. 

- Visas 420 dalībnieces bija ar vidējiem vai augstiem ienākumiem un dzemdēja pie privāta dzemdību speciālista, 88% precējušās, vidējais bērnu svars bija 3,45 kg, vidējais mātes vecums – 28 gadi.   

- Lai iegūtu sievietes vērtējumu par dzemdībām ar dūlas atbalstu, viņas pildīja speciālu anketu divas reizes - 24 stundas un 6 nedēļas pēc dzemdībām. Katrai sievietei un vīrietim dūlu grupā tika vaicāts, kādu vērtējumu viņi liktu četru punktu skalā no „ļoti pozitīvi” līdz „ļoti negatīvi”. Vērtējumu aizpildīja 87,9% no sievietēm 24 stundas pēc dzemdībām un 87,5% pēc dzemdībām, tēvi – 80,8% 24 stundas pēc dzemdībām un 75,5% - 6 nedēļas pēc dzemdībām. 24 stundas pēc dzemdībām visas sievietes un viņu partneri vīrieši, kurus dzemdībās atbalstīja dūlas, deva labu vērtējumu – „pozitīvi” 7% un 93% - „ļoti pozitīvi”.

- 86% dūlu atbalstītu respondentu 6 nedēļas pēc dzemdībām novērtēja dūlas atbalstu kā „ļoti pozitīvu”, 13% - „pozitīvu” un mazāk kā 1% (jeb divi respondenti) – kā „negatīvu”. - Vienīgajai sievietei, kas iedeva negatīvu vērtējumu 6 nedēļas pēc dzemdībām, bija ļoti garas, grūtas dzemdības, kas beidzās ar ķeizargriezienu (un viņas partneris dūlas darbu novērtēja pozitīvi). Vienīgais tēvs, kas novērtēja dūlas darbu negatīvi, 6 nedēļas pēc dzemdībām minēja, ka viņš un viņa sieva būtu devuši priekšroku dzemdībām vienatnē; tikmēr viņa sieva deva pozitīvu dūlas atbalsta vērtējumu.

 

Reklāma
Reklāma

Ko vēsta agrākie pētījumi

* Divi pētījumi Gvatemalā rādīja, ka sievietēm, kas saņēma dūlas atbalstu, būtiski saīsinājās dzemdību ilgums, bija mazāk perinatālo (pēcdzemdību perioda) problēmu, mazāk vajadzības pēc medīcīniskas palīdzības. (1)

* Pētījumā, kurā piedalījās 616 pirmdzemdētājas ar zemiem ienākumiem, kas dzemdēja tehnoloģiski augsti nodrošinātā slimnīcā Hjūstonā, salīdzināja dzemdību iznākumus sievietēm, kas saņēma dūlas nepārtrauktu atbalstu un sievietēm, kuras saņēma rutīnu ginekoloģisko aprūpi. Sievietēm, kas guva dūlas atbalstu dzemdību laikā, bija mazāka vajadzība pēc ķeizargrieziena operācijas, vakuuma un epidurālās anestēzijas izmantošanas, bija īsākas radības, mazāka vajadzība pēc dzemdību stimulēšanaa ar oksitocīna palīdzību un mazāka iespējamība, ka sākas drudzis dzemdību laikā. (2) 

* Līdzīgā pētījumā Diendivāfrikā ar 189 pirmdzemdētājām, izrādījās, ka sievietes kontrolgrupā izjuta nepieciešamību pēc epidurālās anestēzijas ievērojami ātrāk nekā ar dūlu atbalstītās sievietes. (3) 

* Kanādiešu pētījums rāda, ka sievietes, kas saņem nepārtrauktu atbalstu dzemdībās, retāk jūt vajadzību pēc anestēzija nekā sievietes kontrolgrupā. (4) 

* Piecu pētījumu metaanalīze un sešu randimozētu kontrolētu pārbaužu rezultāti, kā apliecina Somijas pētnieki, rāda, ka dzemdības ar dūlu par 50% samazina ķeizargriezienu operāciju skaitu un par 30% medicīnisku atsāpinošu līdzekļu lietošanu un par 60% - prasību pēc epidurālās anestēzijas. (5)

 

Statistiski un klīniski ievērojami samazinās ķeizargrieziena operāciju skaits grupā, kur ir dūlas atbalsts. 

 

Diskusija

(šis arī ir tulkojums, ne mana interpretācija – L.R.)

Pētījuma rezultāti liecina par labu dūlas atbalstam ģimenes dzemdībās ģimenēs, kur ir vidēji un augsti ienākumi. 

Statistiski un klīniski ievērojami samazinās ķeizargrieziena operāciju skaits grupā, kur ir dūlas atbalsts. 

ASV ļoti bieži dzemdības notiek kopā ar sievietes partneri. Tēvi vēlas piedalīties savu bērnu dzemdībās un mātes vēlas, lai viņi ir klāt. Tomēr no tēviem gluži nevajadzētu gaidīt pilnu primārā dzemdību atbalsta personas lomu. Pētījuma rezultāti rāda, ka no vīrieša partnera nevajadzētu sagaidīt  to pašu pozitīvo ietekmi uz perinatālajiem rādītājiem kā no pieredzējušas dūlas. Dūlas nāk uz dzemdībām ar labi definētu lomu un viņu loma beidzas drīz pēc dzemdībām (ir dūlas, kas strādā garākā pēcdzemdību periodā – L.R.). Pretstatā tēvi var apmeklēt dzemdības dažādu iemeslu dēļ, viņu loma nav līdz galam skaidra (par tēva lomu konkrētās dzemdībās iesaku savstarpēji pārī runāt – L.R.). Lai arī tēvi apmeklē dzemdību sagatavošanās kursus un lasa par radībām medijos vai grāmatās, viņiem parasti ir maza pieredze ar dalību dzemdībās vai tādas vispār nav. 

Vizuālais skatījums, skaņas un smaržas, kas ir dzemdībās cilvēkam, kurš nav gatavs visām dzemdību „toņkārtām”, var viņu neiepriecināt (gatavošanās dzemdībām, tostarp relaksācijas nodarbība, var palīdzēt pieņemt dzemdībās notiekošo vīrietim – L.R.). Dzemdējošas sievietes atbalsts prasa lielu pacietību un attieksmi „ļauj tam visam notikt””. Vīrs var būt noraizējies par sievietes sāpēm un stresā var vēlēties uzņemties pārāk aktīvu lomu, un tādējādi ne tik efektīvi spēt palīdzēt sievietei. Viņa emocionālā saikne ar sievieti un bērnu var ietekmēt viņa spēju būt palikt mierīgam un objektīvam (reizē viņa emocionālā saikne ar sievieti un bērnu var būt liels resurs, atbalsts dzemdībās! – L.R.). Vairāki pētījumi rāda, ka tēva atbalstošā uzvedība dzemdībās atšķiras no dūlas un ģimenes sieviešu uzvedības (6,7,8). 

Tēva klātbūtne dzemdībās ir ļoti nozīmīga dēļ viņa attiecībām ar sievieti un jaundzimušo. Dūlas atbalsta efekts ir gan no emocionālā, gan fiziskā atbalsta. Sievietes, kas aprakstīja saņemto dūlas atbalstu, atzīmēja, ka svarīga bijusi dūlas klātbūtne, komentāri, ka viņas spēja izdarīt daudz vairāk ar dūlas atbalstu. Nepārtraukts individuāls atbalsts var mazināt dzemdējošās sievietes satraukumu. Vēl dūlas atbalsta efekts var būt no viņas specifiskās uzvedības, tādas kā iedrošinājuma vai glāstošas masāžas, kas palīdz sievietei relaksēties un atļaut dzemdībām iet to dabisko gaitu. 

Var būt, ka dūlas klātbūtne ietekmē arī mediķus un tas savukārt – dzemdību gaitu. Piemēram, ja dzemdību speciālists var atlikt lēmumu par epidurālās anestēzijas lietošanu, ja sieviete saglabā mieru, jo ir dūlas atbalstīta. Dūla var iedrošināt sievieti iesaistīties medicīniskos lēmumos par sevi un savu bērnu, iedrošināt jautāt, ja kas tiek darīts u.tml. 

Ir diezgan daudz pētījumu, kas atklāj epidurālās anestēzijas riskus – tie ir atrodami arī internetā.

Interesants ir salīdzinājums par to, kā dzemdībās palīdz dūla salīdzinājumā ar epidurālo anestēziju. Pētījumā, kurā 45 sievietes saņēma epidurālo anestēziju un 39 sievietes, kas saņēma nepārtrauktu dūlas atbalstu sāpju remdēšanai, pēcdzemdību intervijās atklāja, ka dūlas atbalsts ir efektīva sāpju vadīšanas/mazināšanas tehnika, kas ir lētāka un nav saistīta ar tādiem riskiem, kādi ir epidurālajai anestēzijai.

 

Pētījuma tulkojums no: Susan K. McGrath, PhD, and John H. Kennell, MD. „A Randomized Controlled Trial of Continuous Labor Support for Middle-Class Couples: Effect on Cesarean Delivery Rates”. BIRTH 35:2 June 2008.

 

Atsauces:

(1) Sosa R, Kennell J, Klaus M, et al. The effect of a supportive companion on perinatal problems, length of labor, and mother-infant interaction. N Engl J Med 1980;303(11): 597–600. 2) Klaus M, Kennell J, Robertson S, Sosa R. Effects of social support during parturition on maternal and infant morbidity. Br Med J 1986;293(6547):585–587.)

(2) Kennell J, Klaus M, McGrath S, et al. Continuous emotional support during labor in a U.S. hospital. JAMA 1991; 265(17):2197–2201.).

(3) Hofmeyr GJ, Nikodem VC, Wolman WL, et al. Companionship to modify the clinical birth environment: Effects of progress and perception of labour and reastfeeding. Br J Obstet Gynaecol 1991;98(8):756–764.)

(4) Hodnett ED, Osborn R. Effect of continuous intrapartum professional support on childbirth outcomes. Res Nurs Health 1989;12(5):289–297.)

5)Hemminki E, Virta AL, Koponen P, et al. A trial of continuous human support during labor: Feasibility, interventions, and mothers’ satisfaction. J Psychosom Obstet Gynaecol 1990;11:339–350.)  

(6) Bertsch T, Nagashima-Whalen L, Dykeman S, et al. Labor support by first-time fathers: Direct observations. J Psychosom Obstet Gynaecol 1990;11:251–260.

(7)  Lohn B, Kennell JH, McGrath S. Comparison of fathers and  doulas as supportive labor companions. Ped Res 1992;31:12A.

(8) Brooks AK, Kennell JH, McGrath SK. Supportive behaviors of men and women during labor. Ped Res 1995;31:13A.

(9) McGrath SK, Kennell JH, Varadarajulu V. Doula support: A risk-free alternative for pain relief during childbirth. Ped Res

1997;41:16A.