Liepājā darbu uzsācis „Krīzes Grūtniecības Centrs”

Liepājniekiem un Liepājas reģiona iedzīvotājiem nu ir pieejami „Krīzes Grūtniecības Centra” sniegtie pakalpojumi - konsultācijas krīzes grūtniecības gadījumos un pēc aborta vai bērniņa zaudējuma gadījumos.

Krīzes centra darbības mērķis ir palīdzēt ikvienai sievietei, kas nonākusi krīzes situācijā. Modelei attēlā nav saistības ar raksta problemātiku.

FOTO: Rūta Ķiploka, fotohromija@inbox.lv

Krīzes centra darbības mērķis ir palīdzēt ikvienai sievietei, kas nonākusi krīzes situācijā. Modelei attēlā nav saistības ar raksta problemātiku.

 

Liepājā šis ir jauns pakalpojums, taču biedrība „Krīzes Grūtniecības Centrs” (turpmāk tekstā: KGC) Rīgā darbojas jau kopš 2005. gada, sniedzot konsultatīvo palīdzību neplānotas grūtniecības, pēc aborta, kā arī spontānā aborta vai pāragra bērna zaudējuma gadījumos. Centrs darbojas arī jaunatnes izglītības jomā, dodoties uz skolām un runājot ar jauniešiem par attiecībām, vērtībām un seksuālās veselības jautājumiem.

 

KGC ir sabiedriskā labuma organizācija, un tā pakalpojumi pieejami par ziedojumiem. Pakalpojumu saņēmējiem tiek nodrošināta konfidencialitāte. Centra darbības pamatā ir kristīgā ētika, kas uzsver cieņu pret cilvēku un tā dzīvību, mīlestību pret personu un tā pieņemšanu bez noteikumiem, kā arī cieņu pret izvēles tiesībām un indivīda atbildības apzināšanos.

 

Centrā strādā apmācīti brīvprātīgie, kas ir ieguvuši zināšanas un iemaņas, kā palīdzēt krīzē nonākušiem cilvēkiem, pēc Lielbritānijā un Latvijā sertificētām un aprobētām programmām. Arī Liepājā kopš oktobra notiek šāds apmācību kurss, lai sagatavotu brīvprātīgos, kas varēs sniegt palīdzību šajā reģionā.


Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2010.gadā Latvijā ir veikti 7 400 aborti jeb abortēts katrs trešais bērns, bet pasaulē ik minūti tiek veikta viena mākslīga grūtniecības pārtraukšana. 

Reklāma
Reklāma

Šobrīd rit Adventes laika otrā nedēļa, vedot mūs tuvāk Ziemassvētku brīnuma – Jēzus dzimšanas – notikumam. Arī katras jaunas dzīvības gaidības ir brīnums, bet dažādu apstākļu vai tuvinieku nesapratnes spiestas, daudzas sievietes nolemj pārtraukt grūtniecību. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2010.gadā Latvijā ir veikti 7 400 aborti jeb abortēts katrs trešais bērns, bet pasaulē ik minūti tiek veikta viena mākslīga grūtniecības pārtraukšana. Aborts nepaliek bez sekām, jo iespaido gan sievietes fizisko veselību, gan psihi un uzvedību, tāpēc centra darbības mērķis ir palīdzēt ikvienai sievietei, kas nonākusi krīzes situācijā. Taču nepieciešamības gadījumā palīdzību var saņemt arī visa ģimene.

 

Lai arī centrs oficiāli tiks atklāts nākošā gada sākumā, taču jau šobrīd cilvēkiem ir iespēja pieteikties palīdzības saņemšanai, zvanot pa tālruni +37127733225, kā arī mājas lapā www.krizescentrs.lv

 

Kontaktpersona: Laima Sirmā, „Krīzes Grūtniecības Centra” vadītāja

Tel.: +37127733225

E-pasts: kgc.liepaja@inbox.lv