Ģimenes ārsts izpļāpājās par manu grūtniecību!

Sveiki, vēlējos pajautāt, ko lai daru, ja mans ģimenes ārsts ir izstāstījis manai drauga mammai par manu grūtniecību? Uz jautājumu atbildi sniedz Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras direktore Lūcija Akermane.

Fizisko personu datu aizsardzības likums, kas nosaka, ka jebkuras darbības ar sensitīvajiem personas datiem (personas dati, kas norāda personas rasi, etnisko izcelsmi, reliģisko, filozofisko un politisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, kā arī sniedz informāciju par personas veselību vai seksuālo dzīvi) ir aizliegtas.

FOTO: Shutterstock.com

Fizisko personu datu aizsardzības likums, kas nosaka, ka jebkuras darbības ar sensitīvajiem personas datiem (personas dati, kas norāda personas rasi, etnisko izcelsmi, reliģisko, filozofisko un politisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, kā arī sniedz informāciju par personas veselību vai seksuālo dzīvi) ir aizliegtas.

„Saskaņā ar Ārstniecības likumu ziņas par pacienta ārstēšanu, slimības diagnozi un prognozi, kā arī ziņas, ko ārstniecības personas ārstniecības procesā ieguvušas par pacienta un viņa tuvāko radinieku privāto dzīvi, ir konfidenciālas.

Ziņas par pacientu var sniegt tikai:
- citām ārstniecības personām ārstniecības mērķu sasniegšanai;
- Veselības un darbspējas ekspertīzes ārstu komisijai;
- Veselības inspekcijai;
- Aģentūrai veselības aprūpes pakalpojumu administrēšanai;
- Valsts darba inspekcijai — nelaimes gadījumu darbā un arodslimību izmeklēšanai un uzskaitei.

Fizisko personu datu aizsardzības likums, kas nosaka, ka jebkuras darbības ar sensitīvajiem personas datiem (personas dati, kas norāda personas rasi, etnisko izcelsmi, reliģisko, filozofisko un politisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, kā arī sniedz informāciju par personas veselību vai seksuālo dzīvi) ir aizliegtas.
Tā kā ārste ir pārkāpusi Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Jūs varat ar iesniegumu vērsties Datu valsts inspekcijā — Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, LV-1011; tālr.: 67223131, mājas lapa: www.dvi.gov.lv.
Ja Jums radušies kādi jautājumi par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem, varat zvanīt uz Aģentūras bezmaksas informatīvo tālruni 80001234 darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 (piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00).”
 

Reklāma
Reklāma