Pārāk bieži tiek izniekotas nabassaites asiņu cilmes šūnas!

Organizācija Eiropas Nabassaites asinis aicina labāk izglītot topošos vecākus par nabassaites asiņu cilmes šūnu nozīmi. “Cilmes šūnu paņemšana dzemdību laikā un to ilgstoša uzglabāšana sastāda mazāk kā 5% no ikgadējā dzemdību skaita vairākās Eiropas valstīs,” stāsta Dr. Eberhards Lampeters, organizācijas prezidents.

Foto iesūtījusi Ieva Lejiņa, mammam.lv reģistrētā mamma.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Foto iesūtījusi Ieva Lejiņa, mammam.lv reģistrētā mamma.

“Katru gadu Eiropā ir 5,4 miljoni dzemdību, no kurām saglabāti tiek mazāk nekā 400,000 cilmes šūnu paraugu, ieskaitot gan privātās, gan publiskās bankas.” Sakarā ar to, vairākos ASV federālajos štatos tiek grozīta likumdošana, liekot veselības aprūpes darbiniekiem sniegt topošajiem vecākiem obligāto informāciju par nabassaites asiņu cilmes šūnu saglabāšanas un ziedošanas priekšrocībām.

Nabassaites asinis sastāv no ļoti jaunām un veselīgām cilmes šūnām, kam piemīt potenciāls ārstēt iepriekš neārstējamas slimības. Vairāk nekā 100 slimību, ieskaitot vēzi, leikēmiju, smadzeņu traumas un 1. tipa cukura diabētu, tiek ārstētas ar pieaugušo cilmes šūnām, ko paņem no kaula smadzenēm. Statistiskā iespējamība, ka cilvēkam mūža ilgumā būs nepieciešama cilmes šūnu transplantācija, ir 1:200. Līdz šai dienai jau 20 000 cilvēku ir saņēmuši nabassaites cilmes šūnu terapiju. Šo transplantāciju skaits nākotnē tikai augs – pašlaik noris vairāk nekā 3000 klīnisko eksperimentu ar nabassaites cilmes šūnām.

Organizācijas Eiropas Nabassaites asinis uzdevums ir veicināt cilvēku informētību par pieaugušu cilvēku cilmes šūnu vērtību un palielināt cilmes šūnu ņemšanu dzemdību laikā Eiropā. Svarīgi, lai tūkstošiem cilmes šūnu no nabassaites, kuras līdz šim izmestas ārā un uzskatītas par bezvērtīgām, tiktu saglabātas. “Pieaugot klīniskiem eksperimentiem medicīnā, ir nepieciešams, lai likumdevēji un veselības aprūpes profesionāļi visā Eiropā koncentrētos un stimulētu cilvēku izglītošanu par cilmes šūnām un to nozīmi,” uzsver Lampeters. “Iespēja paņemt asinis no nabassaites ir tikai reizi mūžā. Līdz ar to ir nepieciešama objektīva topošo vecāku izglītošana par viņu bērnu nabassaites asinīm.”

Par organizāciju Eiropas Nabassaites asinis
Bezpeļņas organizācija Eiropas Nabassaites asinis ir Ģimenes nabassaites asiņu banku Eiropas asociācija ar pārstāvniecību Briselē. Septiņas galvenās kompānijas, kas nodarbojas ar cilmes šūnu uzglabāšanu ir - CrioEstaminal (Portugālē), Polski Bank Komorek Macierzystych (Polijā), Cryo-Save (Nīderlandē), Future Health Technology (Lielbritānijā), Stemcare (Dānijā), Swiss Stem Cell Bank (Šveicē) un VITA34 (Vācijā) – nodibināja šo jauno asociāciju 2009. gada janvārī.

Eiropas Nabassaites asinis piedāvā vadlīnijas un pamatu, lai veicinātu sadarbību un informācijas apmaiņu par labākām cilmes šūnu uzglabāšanas iespējām un reģeneratīvās medicīnas pakalpojumiem. Asociācijas dalībnieki sekmē un veicina Eiropā vispār pieņemamu šūnu un audu likumu regulējošas struktūras izveidi. Nabassaites bankas, kas darbojas šajā organizācijā, atbilst augstākajiem drošības un kvalitātes standartiem cilmes šūnu laboratorijās. Eiropas Nabassaites asiņu dalībnieki darbojas visās Eiropas Savienības un EBTA valstu padomēs.

www.cordbloodeurope.org

 

Vairāk par cilmes šūnām un to izmantošanas iespējām www.nabassaite.lv vai www.stradini.lv (šūnu transplantācijas centrs).

 

Reklāma
Reklāma

/REKLĀMAS PROJEKTS/