Kādas izmaiņas sagaidāmas uzturlīdzekļu izmaksā no fonda 2020. gadā

2020. gadā pieaugs valsts garantēto uzturlīdzekļu izmaksas apmērs. Vienlaikus paredzēts, ka tie turpmāks tiks atsaistīti no minimālās mēneša darba algas. Ko tas nozīmē, un ar ko tuvākajā nākotnē jārēķinās uzturlīdzekļu saņēmējiem un maksātājiem?

 

Minimālo uzturlīdzekļu noteikšanas kārtība vecākiem nemainās

FOTO: Shutterstock.com

Minimālo uzturlīdzekļu noteikšanas kārtība vecākiem nemainās

2020. gadā beidzas pirms diviem gadiem noteiktais pārejas posms, kurā valsts garantētos uzturlīdzekļus izmaksā mazākā apmērā par Ministru kabineta noteiktajiem 25% vai 30% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas atkarībā no bērna vecuma. Tas bija nepieciešams, lai samērotu valsts iespējas nodrošināt uzturlīdzekļus visiem bērniem, kuri tos nesaņem no vecākiem periodā, kad, pieaugot minimālajai darba algai 2018. gadā, par 13% palielinājās arī minimālo uzturlīdzekļu apmērs, bet uzturlīdzekļu parādnieku skaits nekļuva mazāks.


Ņemot vērā, ka nākamgad nav paredzēts mainīt minimālās mēneša darba algas apmēru, 2020. gadā uzturlīdzekļus no fonda izmaksās:

  • 25% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas katram bērnam no piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai (107,50 eiro), bet ne vairāk par tiesas nolēmumā vai vienošanās tekstā par uzturlīdzekļiem noteikto;
  • 30% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas katram bērnam no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, kā arī pilngadīgai personai līdz 21 gada vecuma sasniegšanai, ja tā turpina apgūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijā (129 eiro), bet ne vairāk par tiesas nolēmumā vai vienošanās par uzturlīdzekļiem noteikto.
  • Ņemot vērā, ka uzturlīdzekļi tiek izmaksāti par iepriekšējo mēnesi, izmaksas no fonda jaunajā apmērā par 2020. gada janvāri tiks izmaksātas 2020. gada februārī.


Valsts garantētos uzturlīdzekļus atsaistīs no minimālās algas
Tās nav vienīgās izmaiņas, kādas tuvākajā nākotnē sagaida uzturlīdzekļu saņēmējus un maksātājus. Tā kā minimālais uzturlīdzekļu apmērs, kādu katram vecākam ir absolūts pienākums nodrošināt katram savam bērnam neatkarīgi no spējas maksāt un mantas stāvokļa, tiek noteikts, ņemot vērā valstī noteikto minimālo algu un bērna vecumu, der zināt, ka valdība ir nākusi klajā ar priekšlikumu 2021. gadā paaugstināt minimālo mēnešalgu no 430 līdz 500 eiro.

Skaidrojot likumprojekta nepieciešamību, tieslietu ministrs Jānis Bordāns uzsvēra, ka uzturlīdzekļu apmērs netiks samazināts. Gluži otrādi, tas nākamgad mazliet palielināsies. Vienlaikus tas tiks noteikts konstantā apmērā, lai novērstu būtisku ietekmi uz valsts budžetu un iespējām nodrošināt valsts garantētos uzturlīdzekļus visiem bērniem, kuri nesaņem uzturu no saviem vecākiem. Lai izmaiņas stātos spēkā, tās vēl jāskata Saeimā.
 

Minimālo uzturlīdzekļu noteikšanas kārtība vecākiem nemainās
Bērna nodrošināšana ar uzturlīdzekļiem visupirms ir vecāku pienākums, un nekādi apstākļi nevar atbrīvot vecākus no pienākuma dot uzturu savam bērnam vismaz Ministru kabineta noteiktajā minimālajā apmērā.

Valsts noteiktajai papildu garantijai, proti, fondam, ir sekundāra loma. Būtiski uzsvērt, ka fonda līdzekļi veidojas nevis no sociālajām iemaksām, bet gan no valsts pamatbudžeta – visu nodokļu maksātāju līdzekļiem.

Tādējādi plānotie grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā neietekmē pašu vecāku pienākumu nodrošināt uzturlīdzekļus vismaz minimālajā apmērā, kas noteikts Ministru kabineta noteikumos Nr. 37 “Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam”, LV portālam apstiprināja Tieslietu ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste Lana Mauliņa.

Reklāma
Reklāma

Tas nozīmē, ka, pieaugot valstī noteiktajai minimālajai algai, automātiski pieaugs arī minimālais uzturlīdzekļu apmērs, kādu nodrošināt katram savam bērnam ir absolūts un neapstrīdams pienākums katram no vecākiem neatkarīgi no viņa spējām uzturēt bērnu un mantas stāvokļa. Līdz ar to, ja minimālā mēnešalga 2021. gadā tiks palielināta līdz 500 eiro, minimālais uzturlīdzekļu apmērs bērnam līdz 7 gadu vecumam sasniegs 125 eiro, bet bērnam no 7 gadu vecuma līdz pilngadības sasniegšanai – 150 eiro mēnesī.
 

Plāno jaunus piespiedu mehānismus
Tieslietu ministrija atgādina, ka uzturlīdzekļu nemaksātājiem tiek piemēroti vairāki ierobežojumi, lai veicinātu atgūto līdzekļu pieaugumu. Piemēram, ziņas par parādnieku ir publiski pieejamas portālā www.latvija.lv un tiek nodotas kredītinformācijas birojam; parādniekam var tikt piemērots transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas izmantošanas aizliegums; apturēta ieroču atļaujas darbība, kā arī tikt piemērota kriminālatbildība par izvairīšanos no bērna uzturēšanas pienākuma u. c.

Tieslietu ministrija uzsver, ka sadarbībā ar fonda administrāciju tiek turpināts darbs pie jaunu mehānismu izstrādes, lai motivētu parādnieku nodrošināt bērnu ar uzturlīdzekļiem. Piemēram, tiek plānota ciešāka fonda administrācijas sadarbība ar Valsts ieņēmumu dienestu, lai cīnītos pret tiem parādniekiem un viņu darba devējiem, kas piedalās patieso ienākumu slēpšanā. Tāpat tiek strādāts pie regulējuma, kas ļaus parādniekiem piemērot jaunus ierobežojumus, arī aizliegumu spēlēt azartspēles.

 

Visu rakstu lasi šeit: