Jūlijā stājas spēkā izmaiņas Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā

Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā paredz noteikt jaunus ierobežojumus uzturlīdzekļu parādniekiem, iespēju segt uzturlīdzekļu parādu un ierobežojumus uzturlīdzekļu saņemšanā.

Valsts alimentu nemaksātāju vietā par 44 736 bērniem pērn izmaksājusi 49,6 miljonus eiro

FOTO: Shutterstock.com

Valsts alimentu nemaksātāju vietā par 44 736 bērniem pērn izmaksājusi 49,6 miljonus eiro

Nomaksājot pamatparādu dzēšas procenti
Periodā no 01.07.2019 līdz 30.06.2020. saņemtie maksājumi tiks novirzīti tikai pamatparāda segšanai. Ja minētajā periodā pamatparāds tiks segts, tad likumiskie procenti tiks dzēsti un parādniekam tie nebūs jāmaksā.

 

Ieroču atļaujas darbības apturēšana
Uzturlīdzekļu parādniekam var liegt pašaizsardzības, medību, sporta un kolekcijas ieroču iegādāšanos, nēsāšanu, realizēšanu un glabāšanu. Grozījumi izstrādāti ar mērķi nepieļaut situācijas, kad parādnieks, kurš nenodrošina savu bērnu ar uzturlīdzekļiem vienlaikus izlieto finansiālos līdzekļus aktivitātēm un hobijiem, kas prasa finansiālu ieguldījumu.

 

Kriminālatbildības piemērošana
Tiks piemērota kriminālatbildību uzturlīdzekļu parādniekiem saskaņā ar Krimināllikuma 170.pantu.
Ja uzturlīdzekļu parādnieks nebūs reģistrējies kā bezdarbnieks Nodarbinātības valsts aģentūrā, būs uzskatāms, ka uzturlīdzekļu parādnieks izvairās no bērna uzturēšanas.

 

Reklāma
Reklāma

Uzturlīdzekļu izmaksa pilngadīgiem bērniem
No 01.07.2019. pilngadīgie bērni, kuri turpina iegūt izglītību un strādā, uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda nesaņems par periodu, kurā tā gūst ienākumus vismaz minimālās mēnešalgas apmērā.
 

Šobrīd valsts alimentu nemaksātāju vietā par 44 736 bērniem pērn izmaksājusi 49,6 miljonus eiro, liecina Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijas (UGFA) publicētais 2018.gada pārskats.


UGFA pērn saņemti nedaudz mazāk iesniegumi par uzturlīdzekļu izmaksu, proti, 2018.gadā šādi iesniegumi bijuši 10 737, bet 2017.gadā - 11 134. Taču saglabājusies augoša tendence tieši iesniedzēju, kam uzturlīdzekļi tiek izmaksāti skaitā - 2018.gadā bija 28 111 šādi iesniedzēji, bet 2017.gadā - 25 590. Kopumā uzturlīdzekļi tiek izmaksāti 44 736 bērniem.

Tāpat ievērojami audzis parādnieku skaits, ja 2017.gadā parādnieku sarakstā bija 42 661 cilvēks, tad 2018.gadā jau 49 329.