Vai var saņemt uzturlīdzekļus, ja bērns visu vasaru dzīvo pie parādnieka

Labdien! Gribēju noskaidrot, kā man rīkoties! Ikdienā bērns dzīvo pie manis, par skolas lietām un visu pārējo bērnam nepieciešamo gādāju es. Tēvs 8 mēnešu laikā ar dēlu nav ticies un nav nekādi atbalstījis. Es saņemu no valsts uzturlīdzekļus, un līdz ar to tēvs uzskata, ka savus pienākumus dēla priekšā ir izpildījis. Tagad bērns vasaras brīvlaikā vēlas ciemoties pie tēva. Kā man rīkoties ar uzturlīdzekļiem, kurus saņemu? Vai man tēvam ir jāpārskaita līdzekļi, kamēr bērns pie viņa ciemojas? Un vai ir kāds likums, kuru viņš varētu vērst pret mani, ja neko viņam nepārskaitīšu?

 

FOTO: Shutterstock.com

Šajā gadījumā nozīme ir tam, cik ilgu laiku bērns dzīvos pie sava tēva. Ja bērns pie tēva pavadīs visu vasaru – divus trīs mēnešus, tad to nevarētu uzskatīt par īslaicīgu ciemošanos, bet jau par bērna nonākšanu tēva ikdienas aprūpē.

Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 14. panta pirmās daļas 11. punkts paredz, ka Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija izbeidz uzturlīdzekļu izmaksu, ja iesniedzējs (šajā gadījumā Jūs) faktiski neaprūpē bērnu.

Savukārt šī paša likuma 17. panta pirmās daļas 1.punkts paredz iesniedzēja pienākumu informēt fonda administrāciju, ja bērns faktiski neatrodas iesniedzēja aprūpē, ne vēlāk kā triju darba dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās dienas, iesniedzot fonda administrācijai attiecīgu iesniegumu. Brīdī, kad bērns atkal būs Jūsu aprūpē, varēsiet iesniegt fonda administrācijā jaunu iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu.

Tā būtu pareizā rīcība. Saņemtie līdzekļi no fonda šādā gadījumā nav jāpārskaita bērna tēvam, jo viņa pienākums ir pašam gādāt uzturlīdzekļus sava bērna aprūpei. Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 15. pantā ir noteikts, ka nepamatoti izmaksātie uzturlīdzekļi ir jāatmaksā fonda administrācijai.

 

Reklāma
Reklāma