Vai ir iespējams atvilkt uzturļīdzekļus no algas, ja tēvs tos regulāri nemaksā?

"Bērna tēvs neregulāri maksā uzturlīdzekļus, lai arī strādā oficiāli. Vai man ir iespēja nokārtot tā, ka bērna tēvam katru mēnesi uzturlīdzekļus atvelk no algas," jautā Daina. 

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Atbild zvērināta advokāte Anita Rektiņa: "Civillikuma 179. pants nosaka katra vecāka pienākumu samērā ar viņa spējām un mantas stāvokli uzturēt bērnu. Uzturlīdzekļu maksājumi ir jāveic regulāri un gadījumā, ja bērna tēvs tos maksā neregulāri, jums ir tiesības tos piedzīt tiesas ceļā, lūdzot tiesu noteikt ne tikai piedzenamo uzturlīdzekļu summu, bet arī datumu, līdz kuram bērna tēvam uzturlīdzekļu summa ir jāieskaita Jūsu bankas kontā.

Ja bērna tēvs tiesas spriedumu labprātīgi neizpilda, tiesa izraksta un izsniedz izpildu rakstu, kurš Jums jāiesniedz tiesu izpildītājam. Tiesu izpildītājs ieved izpildu lietu un paziņo parādniekam par pienākumu izpildīt tiesas nolēmumu. Ja bērna tēvs arī tad nepilda tiesas nolēmumu, tiesu izpildītājs uzsāk nolēmuma piespiedu izpildi, un viens no piespiedu izpildes līdzekļiem ir piedziņas vēršana uz darba samaksu. Tomēr jāņem vērā, ka piespiedu izpilde ilgst tikmēr, kamēr parādnieks neuzsāk labprātīgi maksāt uzturlīdzekļus." 

Reklāma
Reklāma