Maksātu vairāk alimentus, bet nevaru. Ko man darīt?

2004. gadā tiesa piesprieda meitas uzturam maksāt uzturlīdzekļus 50 latu apmērā. Tagad bijusī sieva izdomāja palielināt uzturlīdzekļu apmēru, jo meitai ir 16 gadu un daudz vajadzību, turklāt pieskaitīja starpību starp agrāk saņemto naudu un pašlaik noteikto minimālo summu. Ko man darīt, jo esmu bezdarbnieks? Gribētu maksāt vairāk, bet nevaru. Agrāk maksāju tik daudz, kā bija nolemts, un bieži vien vēl iedevu meitai kabatas naudu. Ko rakstīt paskaidrojumos, kurus no manis pieprasa?, jautā Gatis

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Paskaidrojumos norādiet, ka līdz meitas pilngadībai piekrītat maksāt viņas uzturam Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumos Nr. 37 “Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” paredzēto summu (30% apmērā no minimālās mēneša darba algas mēnesī). Uzrakstiet arī to, ka esat Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēts bezdarbnieks, ka citu ienākumu jums nav un strādājat tikai gadījuma darbus. Diemžēl mazāku summu tiesa no jums piedzīt nevarēs, jo Civillikuma 179. panta piektajā daļā noteikts, ka minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kuru bērnam nodrošināt ir pienākums katram vecākam neatkarīgi no viņa spējām uzturēt bērnu un no mantas stāvokļa, nosaka Ministru kabinets, ņemot vērā minimālo mēnešalgu un bērna vecumu.

Noteikti piebilstiet arī to, ka uzturlīdzekļu parādu jums nav, jo vienmēr esat godprātīgi pildījis Civillikuma 177. pantā un 179. pantā paredzētos vecāku pienākumus.

Papildus ieteicams uzrakstīt, ka bijušajai sievai nav tiesību pieprasīt no jums jebkādu uzturlīdzekļu starpību vai parādu par laika periodu no tiesas 2004. gada sprieduma līdz šim brīdim vai citu starpību, jo MK noteikumiem nav atpakaļejoša spēka. No likuma “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” 9. panta izriet, ka normatīvajiem aktiem nav atpakaļejoša spēka, izņemot likumā īpaši paredzētos gadījumus.

Arī Augstākās tiesas Senāts 2007. gada 29. augusta spriedumā lietā Nr. SKC-556 norādīja, ka prasībās par uzturlīdzekļu piedziņu bērna uzturam šie līdzekļi jāpiedzen no brīža, kad celta prasība tiesā, jo no prasības celšanas brīža persona uzsāk savu ar likumu garantēto civilo tiesību aizsardzības īstenošanu tiesā.

Reklāma
Reklāma

Paskaidrojumiem pievienojiet arī Nodarbinātības valsts aģentūras lēmuma kopiju par bezdarbnieka statusa piešķiršanu.

Konsultēja juriste Kristīne Krēsliņa

 

Avots: