Uzturlīdzekļi 2016.gadā: pieaudzis minimālais apmērs

2016.gadā līdz ar valstī noteiktās minimālās mēnešalgas pieaugumu no 360 uz 370 eiro mēnesī palielinās arī minimālais uzturlīdzekļu apmērs katram bērnam.

Likuma panta piektā daļa paredz, ka valstī noteiktais minimālais uzturlīdzekļu apmērs ir jānodrošina jebkurā gadījumā neatkarīgi no spējas uzturēt bērnu un mantas stāvokļa.

FOTO: Shutterstock.com

Likuma panta piektā daļa paredz, ka valstī noteiktais minimālais uzturlīdzekļu apmērs ir jānodrošina jebkurā gadījumā neatkarīgi no spējas uzturēt bērnu un mantas stāvokļa.

Atbilstoši Civillikuma 178.panta otrajai daļai, ja vecāki dzīvo šķirti, vecāku kopīga aizgādība turpinās, taču bērna aprūpi un uzraudzību īsteno tas no vecākiem, pie kura bērns dzīvo. Attiecīgi, ja bērns dzīvo pie mātes, vienalga – Latvijā vai kādā citā pasaules valstī - viņai ir tiesības saņemt uzturlīdzekļus no bērna tēva, lai nodrošinātu bērna ikdienas aprūpi.

 

Neviens vecāks nevar tikt atbrīvots no pienākuma nodrošināt katram savam bērnam vismaz minimālo uzturlīdzekļu apmēru, un neviens likums neparedz to atvieglot, ja ir piemeklējušas veselības, finansiālas vai citas dzīves grūtības.Likuma panta piektā daļa paredz, ka valstī noteiktais minimālais uzturlīdzekļu apmērs ir jānodrošina jebkurā gadījumā neatkarīgi no spējas uzturēt bērnu un mantas stāvokļa.


Neviens vecāks nevar tikt atbrīvots no pienākuma nodrošināt katram savam bērnam vismaz minimālo uzturlīdzekļu apmēru, un neviens likums neparedz to atvieglot, ja ir piemeklējušas veselības, finansiālas vai citas dzīves grūtības. Līdz ar to neatkarīgi no dažādiem apstākļiem un bērnu skaita katra vecāka absolūts pienākums ir darīt visu nepieciešamo, lai gūtu ienākumus tādā apmērā, kas nodrošinātu katram savam bērnam vismaz minimālo uzturlīdzekļu apmēru.
 

Atskaite par iztērēto - obligāta?
Lai gan tiesību normās nav paredzētas tiesības vienam no vecākiem prasīt atskaiti par maksāto uzturlīdzekļu izlietojumu, ir vispārzināms un neapstrīdams, ka bērna uzturēšanas izdevumos iekļaujami izdevumi ne tikai par ēdienu un apģērbu, bet arī mājokli, higiēnas piederumiem, veselības aprūpi, izglītību, tai skaitā bērnudārzu, pulciņiem, sporta nodarbībām u.tml. Ņemot vērā, kādas ir izmaksas katrai no minētajām izdevumu pozīcijām, uzturlīdzekļi minimālajā apmērā nodrošina tikai bērna pamatvajadzības. Tāpēc arī lietās par uzturlīdzekļu piedziņu valstī noteiktajā minimālajā apmērā prasītāji ir atbrīvoti no pierādījumu iesniegšanas.


Kā aprēķina minimālo uzturlīdzekļu apmēru?
Civillikuma 179.panta piektā daļa noteic, ka minimālo uzturlīdzekļu apmēru nosaka Ministru kabinets, ņemot vērā valstī noteikto minimālo mēneša algu un bērna vecumu. Procentuālā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša algas, kas jānodrošina katram savam bērnam, ir atkarīga no bērna vecuma, un tā noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr.37 "Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam". Tātad, pieaugot minimālajai darba algai vai bērnam sasniedzot noteiktu vecumu, attiecīgi palielinās arī obligāti nodrošināmo uzturlīdzekļu apmērs.


Sākot ar 2016.gada 1.janvāri, valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga normāla darba ietvaros tiek paaugstināta no 360 uz 370 eiro. Tas nozīmē, ka minimālais uzturlīdzekļu apmērs ir šāds: 
 

Reklāma
Reklāma
  • 25% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas katram bērnam no viņa dzimšanas līdz 7 gadu vecumam (92,50 eiro mēnesī);
  • 30% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas katram bērnam no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai (111 eiro mēnesī).Uzturlīdzekļi no UGF
Mainoties valstī noteiktās minimālās mēneša algas likmei, 2016.gadā arī no UGF tiks izmaksāti uzturlīdzekļi lielākā apmērā, proti, katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai 92,50 eiro mēnesī un katram bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 111,00 eiro mēnesī. Taču būtiski uzsvērt – UGF var izmaksāt ne vairāk par tiesas nolēmumā noteikto uzturlīdzekļu apmēru. Tas nozīmē, ja tiesas spriedumā par uzturlīdzekļu piedziņu, uz kā pamata UGF administrācija izmaksā uzturlīdzekļus bērna uzturam, noteikts, ka uzturlīdzekļu apmērs ir fiksēta summa, piemēram, 50 lati (71,14 eiro), UGF ir tiesīgs izmaksāt ne vairāk par 71,14 eiro mēnesī.

 

Pilnu rakstu lasiet šeit
 

 

 

  •