Bīstamais iebrucējs Latvijā — latvānis. Bīstams un grūti apkarojams

Latvāņi ir no citām zemēm ievesti, agresīvi augi, kuri spējīgi izkonkurēt Latvijas vietējās augu sugas. Lauku zemju un ceļmalu neapsaimniekošanas dēļ latvānis aktīvi pārgājis savvaļā, kļūstot par nevēlamu nezāli. Tas gan degradē Latvijas tradicionālo ainavu un bioloģisko daudzveidību, gan apdraud mūsu veselību.

Foto: Aigars Oļukalns

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Foto: Aigars Oļukalns

Sosnovska latvāņa (Heracleum sosnowskyi) sugas botāniskais apraksts pirmo reizi sastādīts 1944. gadā un tā dzimtene ir Kaukāza reģions. Latvānis Latvijā ievests 1948. gadā kā lopbarības kultūraugs. Lielās biomasas dēļ latvāni plānoja izmantot skābbarības ražošanai. Tomēr no latvāņa izmantošanas lopbarībā vēlāk atteicās, jo mājlopu pienam un gaļai tika konstatēta augam raksturīgā anīsa smarža, kā arī dēļ daudzajiem nepieciešamajiem darba drošības pasākumiem šo augu ievācot.

Kā var atpzīt latvāni?
Parasti Sosnovska latvānis, kas ir ļoti krāšņs augs, sasniedz četru metru augstumu. Lapas plūksnaini šķeltas (līdz 1 m garumam). Ziedi balti, sakārtoti saliktā čemurā (līdz 50 - 75 cm diametrā). Sēklas ienākas augusta beigās vai septembra sākumā. Viens augs veido apmēram 20 tūkstošus sēklu, atsevišķiem šīs sugas pārstāvjiem to skaits var pārsniegt pat 100 tūkstošus. Augsnē tās saglabā dzīvotspēju vairākus gadus. Latvāņu populācijas visvairāk veidojas un izplatās upju un citu ūdensteču krastos, jo ūdens straume ļoti efektīvi veic sēklu izplatīšanu.

Latvāņi ir bagāti ar fotodinamiski aktīvām vielām, un, nonākot uz ādas saules ultravioleto staru ietekmē, tās izraisa smagus apdegumus, niezi, plankumainus vai svītrainus apsārtumus, kā arī ādas pietūkumu un čūlas.

Kāpēc latvāņi ir veselībai kaitīgi?
Latvāņi ir bagāti ar fotodinamiski aktīvām vielām, un, nonākot uz ādas saules ultravioleto staru ietekmē, tās izraisa smagus apdegumus, niezi, plankumainus vai svītrainus apsārtumus, kā arī ādas pietūkumu un čūlas. No tiešas saskares ar latvāņu sulu ir jāizvairās visās tā attīstības stadijās, arī tad, ja nav tiešu saules staru. Tā kā pieskaršanās augam pati par sevi nav sāpīga un uzreiz neizraisa apdegumus, gan bērni, gan pieaugušie turpina darbības ar augiem, neapzinoties iespējamās sekas.

Pirmā palīdzība pēc saskares ar latvāņiem
Sniedzot pirmo palīdzību pēc saskares ar latvāņiem, cietušais pēc iespējas ātrāk ir jāaizved no latvāņu audzes. Ja ar šūnsulu ir samitrināts apģērbs, tad no tā ir jāatbrīvojas. Jānodrošina brīva elpošana. Āda, kura saskārusies ar latvāni, jāmazgā ar ūdeni un ziepēm, pēc tam jāsargā no tiešas saules staru iedarbības vismaz 48 stundas. Cietušajam jādzer daudz šķidruma. Ja apdedzinātajās vietās veidojas pūšļi, kā arī, ja auga sula nonākusi acīs, noteikti jāvēršas pie ārsta.

Kā var apkarot latvāņus?
Galvenais uzdevums ir novērst latvāņu sēklu izplatīšanos un veicināt to bojā eju. Latvāņu apkarošanai var izmantot dažādus paņēmienus, bet šajos procesos obligāti jālieto darba aizsardzības līdzekļi (aizsargtērps, cimdi). Latvāņus var ierobežot ar šādiem paņēmieniem:
1.    Ķīmiskie paņēmieni ir latvāņu ierobežošana ar glifosāta tipa herbicīdiem vai lietojot aplikācijas metodes. Herbicīdi var būt ekoloģiski bīstami, tāpēc to lietošana pieļaujama platībās, kuras nav ūdens baseinu vai bišu dravu tuvumā, kā arī neatrodas īpaši aizsargājamu sugu atradņu vai biotopu tiešā tuvumā.
2.    Mehāniskie paņēmieni ir dažādi augsnes apstrādes veidi; mulčēšana (augu nosegšana), savlaicīga un vairākkārtēja appļaušana, kā arī ziedu čemura nogriešana, lai novērstu sēklu nogatavošanos un izplatību.
3.    Citas metodes ir latvāņu ierobežošana ar nogānīšanu vai sējot zaļmēslojuma vai zaļbarības kultūraugus, pēc tam tos attiecīgi vai nu iearot augsnē, vai nopļaujot.
4.    Kompleksie paņēmieni ir iepriekšminēto metožu savstarpējas kombinācijas. Tie dod vislabāko, visātrāko, ekoloģiski un ekonomiski pieņemamāko efektu.

Sekmīga Sosnovska latvāņu ierobežošana prasa ilgstošu un mērķtiecīgu darbu un finansu līdzekļu ieguldījumu. Panākumus gūst tikai tad, ja latvāņu ierobežošanu veic savlaicīgi, kompleksi un sistemātiski visā piesārņotajā teritorijā.

Atceries!
* Lai latvāņu apkarošanā varētu strādāt ar herbicīdiem, uz kuru iepakojuma ir atzīme, ka tas ir II klases augu aizsardzības līdzeklis, to iegādei un lietošanai ir nepieciešama apliecība par augu aizsardzības līdzekļu pielietošanas zināšanu minimuma apguvi. Minēto apmācību un atestāciju veic Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālo nodaļu inspektori visā Latvijā. Ja uz iepakojuma ir atzīme, ka tas ir III klases augu aizsardzības līdzeklis, iegādei un lietošanai apliecība nav nepieciešama.


* Latvāņu apkarošanas darbus ieteicams veikt grupās, un obligāti jālieto darba aizsardzības līdzekļi: šķidrumu necaurlaidīgs specapģērbs, gumijas zābaki un aizsargcimdi. seja pilnībā nosegta ar masku, jābūt aizsargbrillēm.

Reklāma
Reklāma


* Veicot latvāņu apkarošanas darbus, līdzi jāņem ūdens cimdu, aizsargtērpa un roku nomazgāšanai. Beidzot darbus, cimdu, kombinezona un izmantotās tehnikas noskalošana ar ūdeni jāveic ļoti pārdomāti, lai novērstu nejaušu latvāņa sulas saskari ar atklātām ķermeņa daļām.


* Katra zemes īpašnieka pienākums ir cīnīties ar latvāņu izplatību savā zemes īpašumā.


* Vides ministrija sadarbībā ar citām institūcijām ir izstrādājusi Latvāņu izplatības ierobežošanas programmu 2006. - 2012. gadam, kurā paredzēts atbalstīt šīs invazīvās sugas apkarošanu. Programmas mērķis ir ieviest koordinētu latvāņu ierobežošanas sistēmu valstī. Tiek plānots, ka valsts atbalsts auga iznīcināšanai būs nepieciešams 6 gadus un prasīs kopumā 15 miljonus latu. Latvāņu izplatības ierobežošanas koordinētas zinātniskās darbības un procesa uzraudzības nodrošināšanai izveidota speciāla Ekspertu padome.


Vides projektu sagatavotā informācija