Kā kļūt par brīvprātīgu palīgu bērnunama bērniem

Labklājības ministrija aicina ikvienu, kam ir tāda vēlme, kļūt par brīvprātīgu palīgu kādā valsts sociālās aprūpes centra (VSAC) filiālē, kur uzturas bērni.

Foto: www.pexels.com

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Foto: www.pexels.com

Par brīvprātīgo var kļūt jebkura pilngadīga persona neatkarīgi no dzimuma, vecuma un veselības stāvokļa, nacionalitātes, politiskajiem uzskatiem un konfesionālās piederības. Katram, kas to vēlas, ir iespēja kļūt par brīvprātīgu palīgu, ziedojot tam dažas stundas dienā, nedēļā vai mēnesī (atkarībā no iespējām). Brīvprātīgie darbinieki strādā bez finansiālas atlīdzības.

 

Latvijā ir sešas VSAC filiāles, kurās brīvprātīgie darbinieki var palīdzēt bērnu audzināšanā un aprūpēšanā:

  •  VSAC “Rīga” filiāle “Rīga” Kapseļu ielā 31/18, Rīgā;
  •  VSAC “Rīga” filiāle “Pļavnieki” Zebiekstes ielā 3, Rīgā;
  •  VSAC “Rīga” filiāle “Teika” Stāmerienas ielā 4, Rīgā;
  •  VSAC “Rīga” filiāle “Baldone” Mežvidu ielā 17, Baldones novadā;
  •  VSAC “Latgale” filiāle “Kalkūni” Komunālajā ielā 104, Kalkūnos, Daugavpils novadā;
  •  VSAC “Kurzeme” filiāle “Liepāja” Apšu ielā 3, Liepājā.
     

Šīs filiāles ar prieku sagaidītu un uzņemtu trīs vai četrus brīvprātīgos dienā, kuri uz divām vai trim stundām varētu palīdzēt piepildīt bērnu ikdienu ar uzmanību un rūpēm – paauklēt, pabarot, paspēlēties, lasīt, dziedāt, organizēt radošās, spēļu un ritmikas nodarbības, pastaigāties un darīt citas lietas, kas ir tik ļoti svarīgas te mītošajiem bērniņiem. Konkrētās vajadzības un uzdevumi tiks precizēti filiālē pēc nepieciešamības un situācijas tajā dienā, kad palīgi tur ieradīsies.

Lai kļūtu par brīvprātīgo darbinieku, jāiepazīstas ar informāciju par VSAC filiālēm un to atrašanās vietu, kā arī jānoskaidro to vajadzības pēc brīvprātīgo darbinieku atbalsta. Pēc tam jāizvēlas konkrētā VSAC filiāle, kurā vēlaties veikt brīvprātīgo darbu, jāaizpilda speciāls pieteikums un tas jānogādā Labklājības ministrijā Skolas ielā 28, Rīgā (ar norādi “Brīvprātīgā darba pieteikums” jānodod apsargam) vai tuvākajā VSAC filiālē. Gan Labklājības ministrijā, gan VSAC filiālēs turklāt ir pieejamas jau izdrukātas pieteikuma veidlapas, un tās var aizpildīt arī uz vietas.

Tiklīdz VSAC būs izvērtējis pieteikumu un personas datu pārbaude apliecinās, ka nepastāv šķēršļi brīvprātīgā darba veikšanai, ar pretendentu tiks noslēgts līgums.  Pašlaik ir noslēgti septiņi līgumi ar brīvprātīgajiem; 90 pieteikumus vēl vērtē. 
 

Reklāma
Reklāma

Viena no šiem brīvprātīgajiem ir arī Inese Rosicka: "Es darbojos vienā biedrībā, ar kuru mēs braucam uz valsts sociālās aprūpes centru Daugavpilī "Kalkūnos", bet, tā kā tas ir salīdzinoši reti, cik var vispār uz Daugavpili izbraukāt, tad es nolēmu, ka es gribētu arī Rīgā kaut ko darīt, kas ir man tuvāk un pieejamāk ikdienā", tā vēsta portāls LSM.lv

Inese darbu plāno sākt janvārī. Līgums ar LM jau noslēgts, noskaidrots, ka sieviete nav bijusi sodīta. Vēl atlicis apmeklēt ģimenes ārstu un saņemt izziņu par veselības stāvokli.

"Viens no tiem iemesliem, kāpēc viņi vēlas šos brīvprātīgos cilvēkus, lai šiem bērniem būtu, pirmkārt, jaunas sejas, ko viņi ierauga, jauna socializācija, un, tā kā tiem darbiniekiem neatliek laika visiem bērniem pievērst tik ļoti lielu uzmanību, tad mēs atvieglotu šo darbinieku darbu un ar kādu bērnu tur darbotos, spēlētos. Pat sapratu pēc tā, ko cilvēki tur runāja, tajos semināros, ka ļoti daudzi cilvēki ir piekrituši šim projektam, jo viņi plāno kļūt par audžuvecākiem, un šis varētu būt tas sākums tam, un, iespējams, kāds pieķeras sirdij un tad viņi izvēlas šo bērnu adoptēt," teica Inese.

 

Ja rodas kādi jautājumi vai neskaidrības, jāsazinās ar konkrētās VSAC filiāles brīvprātīgā darba koordinatoru vai Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecāko eksperti Sigitu Rozentāli – tālr. 67021663, e-pasts: sigita.rozentale@lm.gov.lv