Grūtnieces jautājums forumā: Vēlos atteikties no sava bērna! Kā to izdarīt?

„Kā atteikties no sava bērna?” jautā mūsu portāla lasītāja, kas šobrīd ir bērniņa gaidībās. Sieviete uzsver, ka viņai rūp, kas tālāk notiks ar mazuli, tāpēc gribas zināt, vai iespējams pašai izvēlēties bērna adoptētājus?

FOTO: Mammamuntetiem.lv

„Vēlos uzzināt, kā notiek atteikšanās no bērna? Dzemdību namā paraksti kaut kādus  papīrus? Par to jāmaksā? Vai ir iespēja, ka var sameklēt potenciālos adoptētājus, kamēr bērniņš vēl nav piedzimis? Un, ja tas ir iespējams, vai var ar viņiem sava veida līgumu noslēgt?” jautā portāla mammam.lv/tetiem.lv lasītāja.

Visu sarunu forumā lasi šeit.

Atbild Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore Līvija Liepiņa.
 

Māte nevar izvēlēties audžuģimeni
Tiesību akti neparedz atteikšanos no bērna. Protams, māte var izvēlēties neuzņemties rūpes par bērnu un atstāt viņu dzemdību namā, taču, lai bērns pēc iespējas ātrāk nonāktu adoptētāju aprūpē, māmiņai ir jāatceras, ka viņai jādod piekrišana bērna adopcijai. To var izdarīt ne ātrāk kā sešas nedēļas pēc bērna piedzimšanas (tas ir laiks, kurā māte var atkopties no pēcdzemdību depresijas un apdomāt savu soli — piekrišanu bērna adopcijai). Piekrišanu adopcijai var izteikt savas dzīvesvietas bāriņtiesā (informācija par Latvijas bāriņtiesām atrodama šeit: www.bti.gov.lv) ai pie notāra. Bāriņtiesā  par  piekrišanas izteikšanu  nekāda  samaksa  netiek iekasēta. Izsakot piekrišanu pie notāra, jārēķinās ar to, ka būs jāsedz notāra pakalpojumi.
Attiecībā  uz  adoptētāju  meklēšanu,  līgumiem, tiesību akti neparedz iespēju  mātei par labu kādam dot piekrišanu adopcijai (izņēmums ir otra laulātā  bērna  adopcijas  gadījumā). Tas nozīmē,  ka, dodot piekrišanu adopcijai, māte nezinās, kas būs nākamais adoptētājs. Tas tiks meklēts Labklājības ministrijā starp tiem adoptētājiem, kas atzīti par piemērotiem adopcijai.

Reklāma
Reklāma

Māte var izvēlēties neuzņemties rūpes par bērnu un atstāt viņu dzemdību namā, taču, lai bērns pēc iespējas ātrāk nonāktu adoptētāju aprūpē, māmiņai ir jāatceras, ka viņai jādod piekrišana bērna adopcijai.

Kādu palīdzību var saņemt topošā māmiņa?
Tomēr sievietei ir vēl laiks pārdomāt un izlemt par labu tam, ka bērniņu viņa audzinās pati. Ja sievietei ir nepieciešams psiholoģisks atbalsts, iesakām vērsties NVO
"Krīzes  grūtniecības  centrā",  kas sniedz arī psiholoģisko atbalstu šādās
situācijās. Kontaktinformācija: www.krizescentrs.lv.

Tāpat var meklēt palīdzību krīzes centrā Skalbes, www.skalbes.lv un biedrībā Ģimenes Šūpulis, www.gimenes-supulis.lv.
Ja šķiet, ka finansiālā situācija nepieļauj bērna uzaudzināšanu, ir labi zināt to, ko valsts nodrošina. Lai kompensētu darbā negūtos ienākumus, kad sieviete aiziet grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā, valsts  ikvienai sociāli apdrošinātai sievietei piešķir maternitātes pabalstu. Pabalstu  izmaksā divās daļās — par grūtniecības atvaļinājuma 56 vai 70 dienām un dzemdību atvaļinājuma 56 vai 70 dienām. Piešķirot maternitātes pabalstu, grūtniecības atvaļinājuma 56 un dzemdību atvaļinājuma 56 kalendārās dienas summē, un pabalstu piešķir par kopumā 112 kalendārajām dienām.
Sievietes, kuras grūtniecības uzskaitē stājušās  līdz  12. grūtniecības nedēļai un visu grūtniecības laiku saņēmušas medicīnisko aprūpi, var saņemt papildu 14 dienu atvaļinājumu. Tas tiek pievienots grūtniecības atvaļinājumam, tādējādi kopā maternitātes pabalstu valsts piešķir par 70 kalendārajām dienām. Sievietei,  kurai pārejoša darbnespēja sakarā ar grūtniecību un dzemdībām ir iestājusies līdz  2010.gada  2.novembrim un nepārtraukti turpinās pēc 2010.gada 3.novembra, maternitātes pabalstu izmaksā 100  %  apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Palīdzība pašvaldībā
Lai saņemtu sociālo palīdzību savā pašvaldībā, ar iesniegumu jāvēršas savas dzīvesvietas pašvaldības sociālajā dienestā. Ja Jūs vai Jūsu ģimene  esat atzīta par trūcīgu, Jūs varat lūgt piešķirt pabalstu garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai un/vai dzīvokļa pabalstu. Tie ir galvenie pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidi iedzīvotājiem ar viszemākajiem  ienākumiem  vai  bez  ienākumiem.  GMI  pabalstu piešķir par trūcīgām  atzītām  ģimenēm,  ja to ienākumi uz vienu ģimenes locekli pēdējo trīs  mēnešu laikā nepārsniedz: bērniem 45 Ls mēnesī un pieaugušām personām 40 Ls mēnesī. Ja ir  apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums  pēc pabalsta GMI līmeņa  nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, tad pašvaldība, izvērtējot  ģimenes (personas)  ienākumus ir tiesīga izmaksāt arī citus pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību  apmierināšanai. Piemēram, pabalstu medicīnas pakalpojumu samaksai, pabalstu bērna izglītībai, audzināšanai. Ikviens pašvaldības iedzīvotājs ārkārtas situācijā var vērsties savas reģistrētās dzīvesvietas pašvaldības sociālajā dienestā ar lūgumu piešķirt vienreizēju pabalstu bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas. Ar institūcijām, kuras sniedz  atbalstu grūtniecēm un jaunajām māmiņām krīzes situācijā vara iepazīties, ieejot LM mājas lapā: www.lm.gov.lv.