Rotaļas ar sērkociņiem

Ar vienu pilnu sērkociņu kastīti var stundām ilgi kavēt laiku: sērkociņi ir, laikam gan, vislētākais izklaidējošo spēļu materiāls. Lielākā daļa sērkociņu spēļu ir ģeometriski uzdevumi. Tos var risināt vienatnē, bet tad, kad tie pilnībā apgūti, tos var uzdot citiem spēlētājiem. Tomēr ir arī tādas sērkociņu spēles, kuras jāspēlē diviem vai vairākiem spēlētājiem. Vienu no tām vismaz pēc filmas „Pēdējais gads Marienbādē” demonstrēšanas spēlē visā pasaulē; līdzīgi šaham filmā "Šaha novele", kas uzņemta pēc Stefana Cveiga tāda paša nosaukuma darba, tā ir viena no retajām spēlēm, kurai kādā filmā bijusi nozīmīga "dramatiska" loma. Tāpēc sniedzam šīs spēles aprakstu vispirms.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Tikai ne pēdējo
Spēles piederumi: 16 sērkociņi.
Visus 16 sērkociņus izliek uz galda četrās rindās, vienu rindu zem otras: pirmajā rindā ir viens sērkociņš, otrajā trīs, trešajā pieci un ceturtajā rindā septiņi sērkociņi. Uzdevums: abi spēlētāji pārmaiņus ņem sērkociņus, un katrs drīkst paņemt augstākais trīs sērkociņus, bet vienmēr tikai no vienas rindas. Zaudē tas, kurš paņem pēdējo sērkociņu.

30 mīnus 6
Spēles piederumi: 30 sērkociņi.
Šī spēle ir iepriekšējās spēles variants. Šoreiz uz galda citu citam blakus izliek 30 sērkociņus. Spēlētāji pārmaiņus ņem sērkociņus, augstākais sešus vienā reizē, taču var paņemt arī tikai vienu sērkociņu. Uzvar tas, kurš paņem pēdējo sērkociņu.
Abās šajās spēlēs, protams, valda zināma likumsakarība.
Tas, kurš to ir atradis, vienmēr uzvar. Otrās spēles noslēpums ir šāds: sērkociņu skaitam, kas paliek pēc katra gājiena, jādalās ar 7. Tātad spēlētājam, kurš sāk spēli (un grib uzvarēt), vajadzētu paņemt divus sērkociņus. Uz galda tad paliek vēl 28 sērkociņi. Pēc katra pretinieka gājiena jāpaņem tik daudz sērkociņu, lai atlikumu atkal varētu izdalīt ar 7. Vai, citādi sakot, jāpaņem tik daudz sērkociņu, lai tiem pieskaitot sērkociņus, kurus paņēmis pretinieks, iegūtu skaitli 7.

Ģeometriski uzdevumi ar sērkociņiem
Divpadsmit sērkociņus izliek tā, kā, lai izveidojas četri mazi, vienāda lieluma kvadrāti un vēl viens liels kvadrāts.
Tad:
1.    divi sērkociņi ir jāpaņem nost, lai paliktu vairs tikai divi dažādu lielumu kvadrāti;
2.    trīs sērkociņi ir jānoliek citādi, lai izveidotos trīs vienāda lieluma kvadrāti;
3.    četri sērkociņi ir jānoliek citādi, lai izveidotos trīs vienāda lieluma kvadrāti;
4.    divi sērkociņi ir jānoliek citādi, lai izveidotos septiņi kvadrāti;
5.    četri sērkociņi ir jānoliek citādi, lai izveidotos desmit kvadrāti.
Divos no šiem uzdevumiem ir atļauts sērkociņus likt krusteniski vienu pār otru.

17 reiz 4,5 cm=1 metrs
Viens sērkociņš ir apmēram 4,5 cm garš. Kā var ar 17 sērkociņiem, tos nešķeļot un nelaužot gabalos, salikt 1 metru? (Atbilde – METRS)
Vēl grūtāks uzdevums: kā var salikt 1 metru, izlietojot tikai piecus sērkociņus? (Atbilde – 1 M)

Sērkociņu tilts pār pils aizsarggrāvi
No 16 sērkociņiem izliek pils kontūras un aizsarggrāvi visapkārt pilij.
Aizsarggrāvja platums ir vienāds ar viena sērkociņa garumu. Kā var, izmantojot vēl divus citus sērkociņus, uzcelt tiltu pār pils aizsarggrāvi tā, lai tas stingri balstītos uz iekšējās un ārējās grāvja malas? (Atbilde – vienu sērkociņu liek pāri ārējā kvadrāta stūrim, otru sērkociņu liek no tikko pārliktā sērkociņa uz iekšējo kvadrātu.)

 


Avots: E. Glonegers, V. Dims. Lielā spēļu grāmata. R.: Zvaigzne, 1982.
 

Reklāma
Reklāma