Valdība palielina finansējumu 1.-4. klašu skolēnu brīvpusdienām

Šodien, 2022. gada 30. augustā, valdība atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu par finansējuma palielināšanu 1.-4. klašu skolēnu brīvpusdienām. Tādējādi no 1. septembra finansējums viena bērna ēdināšanai dienā sasniegs 2,15 eiro līdzšinējo 1,42 eiro vietā. Pusi no šīs summas sedz valsts, pusi – pašvaldība.
No 1. septembra finansējums viena  bērna ēdināšanai dienā sasniegs 2,15 eiro līdzšinējo 1,42 eiro vietā. Pusi no šīs summas sedz valsts, pusi –  pašvaldība.

FOTO: Shutterstock.com

No 1. septembra finansējums viena bērna ēdināšanai dienā sasniegs 2,15 eiro līdzšinējo 1,42 eiro vietā. Pusi no šīs summas sedz valsts, pusi – pašvaldība.

Ministru kabineta noteikumi ”Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai" nosaka kārtību, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus to skolēnu ēdināšanai, kuri klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē. Tāpēc IZM izstrādātajos noteikumu grozījumos netiek vērtēta citu klašu grupu ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana no valsts budžeta līdzekļiem.  

 

Katra pašvaldība, izvērtējot savas budžeta iespējas, var lemt par iespējām nodrošināt brīvpusdienas arī vecāko klašu skolēniem vai atsevišķām iedzīvotāju grupām.

 

Reklāma
Reklāma

Tā kā ģeopolitisko apstākļu dēļ ir pieaugušas izmaksas par pārtikas produktiem un energoresursiem, pašvaldības un ēdinātāji jau aizvadītā mācību gada beigās cēla trauksmi, ka ar esošo brīvpusdienām atvēlēto finansējumu nav iespējams nodrošināt bērniem kvalitatīvu un uzturvielām bagātu ēdienu. Tāpēc jautājums par viena izglītojamā ēdināšanas izmaksu paaugstināšanu 1.-4. klašu bērniem tika skatīts gan Veselības ministrijas organizētajā starpinstitūciju sanāksmē, gan Sadarbības sanāksmē, panākot vienošanos par finansējuma palielinājumu no 2022. gada 1. septembra. Tāpat panākta vienošanās, ka nākamajos gados nepieciešams turpināt darbu pie pakāpeniskas finansējuma palielināšanas atbilstoši faktiskajai tirgus situācijai.

 

Izglītības un zinātnes ministrijai ir dots uzdevums sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā arī grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, paredzot finansējuma pieaugumu nepilngadīgajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem Plānots noteikt, ka to bērnu ēdināšanai, kuri izglītības iestādēs klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē, valsts budžeta finansējums brīvpusdienām ir 2,15 eiro dienā.