Lasītāja jautā: vai izdevumus par skolas formām var iesniegt nodokļu deklarācijā (un vai forma drīkst būt obligāta)

Vasarai tuvojoties izskaņai, ģimenēs tiek pārskatītas skolai nepieciešamās lietas – kas jāiegādā no jauna, bet ko var vēl izmantot? Kāda Mammamuntetiem.lv lasītāja jautā, vai izdevumus par skolas formām var norādīt gada ienākumu deklarācijā?
Izdevumi par skolēna formām nav iekļaujami gada ienākumu deklarācijas attaisnotajos izdevumos.

FOTO: Shutterstock.com

Izdevumi par skolēna formām nav iekļaujami gada ienākumu deklarācijas attaisnotajos izdevumos.

“Man ir trīs skolēni, un visiem ir nepieciešamas skolas formas, tagad arī vidusskolēnam. Bērni aug tik ātri – ir gadi, kad skolas forma bērnam der tikai vienu gadu. Vai izdevumus par tām var iesniegt gada nodokļu deklarācijā un tā vismaz atgūt daļu no iztērētās naudas? Bet ko lai dara vecāki, kam formas vienkārši ir par dārgu?” interesējas kāda mamma.

 

Čekus par formu iegādi deklarācijā iekļaut nevar

Kā Mammamuntetiem.lv uzzināja Valsts ieņēmumu dienestā, attaisnotie izdevumi, kurus var norādīt gada ienākumu deklarācijā, nav preces kā, piemēram, zāles, brilles, lēcas, vitamīni, uztura bagātināji vai skolnieka apģērbs.

 

Attaisnotie izdevumi ir:

 • izdevumi par izglītības iegūšanu (piemēram, augstākās vai profesionālās izglītības iegūšanu);
 • izdevumi par interešu izglītības programmu apgūšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam (piemēram, mākslas pulciņi vai sporta nodarbības, ja šāda pakalpojuma sniedzējs ir reģistrēts VISS vai saņēmis licenci pašvaldībā);
 • izdevumi par medicīnas pakalpojumu izmantošanu (piemēram, konsultācijas pie ģimenes ārstiem vai speciālistiem, pacienta iemaksas, slimības diagnosticēšanai nepieciešamie izmeklējumi, analīzes, potes);
 • iemaksas privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju maksājumi;
 • veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumi (ja polise apmaksāta no paša privātajiem līdzekļiem);
 • ziedojumi un dāvinājumi.

 

Tātad par skolēna formām 

nodokļu atmaksu saņemt nevar. 

 

Tomēr – vai formas drīkst būt obligātas, jautājām Izglītības un zinātnes ministrijā. 

 

Formas ir atļautas, ja tam piekrituši bērni un vecāki

To, vai skolā ir skolas formas tērps, nosaka katras skolas iekšējie kārtības noteikumi, bet to, vai forma skolas iekšējās kārtības noteikumos noteikta kā obligāts apģērbs, lemj skolas padome. Atbilstoši Izglītības likuma 31. pantā noteiktajam, izglītības iestādes (skolas) padome ir izglītības iestādes koleģiāla institūcija, kurā darbojas skolēnu pārstāvji, skolēnu vecāku deleģēti pārstāvji, pedagogu un citu skolas darbinieku deleģēti pārstāvji. Izglītības iestādes padomē vecāku pārstāvji ir vairākumā.

Reklāma
Reklāma

 

Izglītības likums ļauj skolai ieviest formu, ja tam piekrituši arī bērni un vecāki, bet formas nenēsāšana nedrīkst ietekmēt bērna mācības. Vienlaikus izglītības likums nosaka skolēnam pienākumu atrasties skolas iekšējos kārtības noteikumos atbilstošā apģērbā. 

Līdz ar to skola drīkst ieviest skolas formu, ja vien tam piekrīt arī bērni un viņu vecāki. Tomēr ir jāņem vērā, ka skolas formas neesamība nedrīkst ierobežot bērna tiesības iegūt izglītību.

 

Pirms skola lemj par formām 

Ja skolas padome nolemj ieviest formu, skolai un vecākiem būtu jāvienojas par “sociālo programmu”, kādas būs iespējas tikt pie formas bērniem, kuru vecāki formas iegādi nevar atļauties, skaidro ministrijā. Tāpat tiek uzsvērts, ka pirms ilgāka laika jautājums par skolas formas tērpiem tika aktualizēts Konkurences padomē un pie Tiesībsarga, līdz ar to ir noteiktas pamatnostādnes, kas jāņem vērā skolas padomei, pirms lemt par formas tērpu ieviešanu:

 

 1. Skolai ir tiesības ieviest formas, ja tam piekrīt bērni un vecāki.
 2. Formas lietošanai jābūt regulētai skolas Iekšējās kārtības noteikumos.
 3. Formas lietošana/nelietošana nedrīkst ietekmēt bērnu mācības. Tas nozīmē, ka bērnu nedrīkst, piemēram, sūtīt mājās pārģērbties, ja viņš nav ieradies formā. Vai izslēgt bērnu no skolas, jo vecāki atsakās iegādāties viņam formu.
 4. Nedrīkst būt tā, ka formu var iegādāties tikai no viena komersanta un par vienu cenu. Vecākiem jādod brīva izvēle, kā formu iegādāties/šūt, piedāvājot viņiem skices un krāsu paraugus;
 5. Ja formas tiek ieviestas, skolai kopā ar izglītības iestādes padomi ir jālemj, ko darīt, ja ir vecāki, kuri nevar atļauties formas iegādi (vajadzīga sociālā programma), t.sk. iespējams pašvaldības atbalsts.

 

Konkurences padome, atsaucoties uz Tiesībsarga skaidrojumu par skolēnu formām, atgādina, 

ka maznodrošināto un trūcīgo skolēnu vecākiem jābūt nodrošinātai iespējai vērsties pašvaldībā pēc pabalsta formas tērpa iegādei.

 

Ministrijā atgādina, ka vairāku Latvijas pašvaldību saistošie noteikumi paredz pabalstu izglītības ieguves atbalstam vai pabalstu mācību gada uzsākšanai, kas ietver arī izdevumus apģērbam. Nosakot pienākumu iegādāties skolas formu, būtu jāizdara grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos, paredzot pašvaldības palīdzību tām ģimenēm, kam nepietiek līdzekļu skolas formas iegādei.

Saistītie raksti