“Laboratorium Zinātnes skolā” atkal piedāvā budžeta vietas skolēniem

Jau trešo gadu pēc kārtas “Laboratorium Zinātnes skola” izsludina 10 budžeta vietas, kurām var pieteikties ikviens 5.-12. klašu skolēns.

FOTO: Publicitātes foto

Uzvarētāji visu mācību gadu bezmaksas mācīsies ķīmiju un fiziku vai elektroniku interešu izglītības nodarbībās. Konkursa svarīgākie kritēriji ir skolēnu motivācija un sekmes, kā arī sasniegumi konkursos un olimpiādēs dabaszinātņu jomā. Prioritāte tiek dota skolēniem no maznodrošinātām vai trūcīgām ģimenēm.


Nodarbībās zinoši pasniedzēji ar eksperimentu un teorētiskās vielas palīdzību rada skolēniem interesi par zinātni un motivē viņus izzināt dabas un inženiertehniskās zinātnes. “Laboratorium Zinātnes skolas” programma ir ilgtermiņa, lai skolēni, kuri atnāk 2.klasē, varētu mācīties tajā nepārtraukti līdz pat 12.klasei. 

Nodarbības notiek gan klātienē Rīgā, gan tiešsaistē visā Latvijā visa mācību gada garumā reizi nedēļā.  Vienas nodarbības ilgums - 1-1,5 stunda, tās notiek latviešu vai krievu valodā, nelielās grupās līdz 14 skolēniem. 

“Laboratorium Zinātnes skolas” vadītājs Mārtiņš Gulbis uzskata, ka “Latvijā ir daudz gudru un apdāvinātu bērnu un jauniešu, kuru ģimenes nevar atļauties jebkādu maksas izglītību. Manuprāt, ir īpaši svarīgi dot iespēju šiem bērniem attīstīt savas prasmes un zināšanas, lai nākotnē viņi kļūtu par spējīgiem speciālistiem, kuri rada reālu pievienoto vērtību ne tikai Latvijas sabiedrībai, bet, iespējams, visai pasaulei!”

Viena budžeta vieta sedz viena skolēna apmācības “Laboratorium Zinātnes skolā” ķīmijā un fizikā vai elektronikā vienu mācību gadu (t.i., 30 praktiskās nodarbības 9 mēnešu laika periodā no 2021.g. septembra vidus līdz 2022.g. maija vidum).

Budžeta vietai var pieteikties jebkurš 5.-12. klases skolēns līdz 15.septembrim (ieskaitot), aizpildot pieteikuma anketu un nosūtot informāciju un/vai dokumentus par sekmēm skolā, sasniegumiem konkursos un olimpiādēs, kā arī paša skolēna motivācijas vēstuli un rekomendācijas no skolotājiem.

Visi iesniegtie pieteikumi tiek izskatīti konkursa kārtība, budžeta vietu ieguvēji tiks paziņoti līdz 1.oktobrim, publicējot ieguvēju sarakstu “Laboratorium Zinātnes skolas” mājaslapā  un Facebook lapā, kā arī sazinoties personīgi ar vietu ieguvēju vecākiem. 
Gadījumā, ja skolēns bez attaisnojoša iemesla nebūs ieradies uz nodarbībām 3 reizes pēc kārtas, budžeta vieta tiek zaudēta un piešķirta citam kandidātam.

2020./2021. mācību gadā budžeta vietās “Laboratorium Zinātnes skolā” mācījās 10 skolēni no 5. līdz 11. klasei no visas Latvijas. Viņi visi aktīvi piedalījās un ieguva godalgas vietas dažādos konkursos un olimpiādēs dabaszinātņu un matematikas jomā, piemēram reģionālajās un novadu olimpiādēs, Atklātajā Rīgas elektronikas konkursā, televīzijas konkursā "Gudrs, vēl gudrāks", fizikas konkursa ”FIZMIX Eksperiments” un daudzos citos.
 

Reklāma
Reklāma