No 1. jūlija bērniem no pusotra gada līdz triju gadu vecumam veiks agrīnu attīstības izvērtējumu

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu valstij no 1.jūlija ir pienākums nodrošināt visiem bērniem no pusotra gada līdz triju gadu vecumam agrīnu attīstības izvērtējumu, lai sekmētu attīstības traucējumu un iespējamu speciālo vajadzību savlaicīgu atpazīšanu.

FOTO: Shutterstock.com

Lai ieviestu likumā noteikto normu, noteikts, ka ģimenes ārsts veic bērna agrīno attīstības skrīningu vienu reizi vecumā no pusotra gada līdz trim gadiem.
 

Paredzēts arī, ka valsts un pašvaldība visiem bērniem nodrošinās īpašo vajadzību izvērtējumu, uzsākot obligāto izglītību, kā arī nodrošinās bērna vajadzībām atbilstošus individuālus pedagoģiskā un psiholoģiskā atbalsta pasākumus valsts, pašvaldības un privātajās mācību iestādēs. Šāds izvērtējums mācību iestādēs tiks nodrošināts no 2021. gada mācību gada sākuma.
 

“Likuma līmenī nostiprināsim valsts atbildību, lai attīstības traucējumi bērniem tiktu identificēti pēc iespējas agrāk. Tas būs ieguvums ģimenēm un arī valstij kopumā,” norādīja par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgās Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Skride.
 

Likuma grozījumi palīdzēs novērst situācijas, kad bērni ar īpašām vajadzībām, uzsākot skolas gaitas, nesaņem viņu vajadzībām atbilstošu pedagoģisku un psiholoģisku atbalstu. Paredzams, ka likuma izmaiņas palīdzēs mazināt bērnu skaitu ar mācīšanās traucējumiem, uzlabosies bērnu veselība un dzīves kvalitāte, kā arī mazināsies sociālā atstumtība, norāda likumprojekta autori.

Reklāma
Reklāma

 

Par skrīningu ģimenes ārstam tiks veikta samaksa 8,15 eiro apmērā. Nepieciešamais finansējums tiks nodrošināts esošo Veselības ministrijas budžeta līdzekļu ietvaros.

Pasākuma īstenošanai un ģimenes ārstu darba atvieglošanai plānots izstrādāt vienotu veidlapu, kurā būs apvienoti biežāko šajā vecuma grupā iespējamo attīstības traucējumu diagnostikas algoritmi. Tāpat plānotas ģimenes ārstu apmācības, tai skaitā mācību video izstrāde, veidlapas aizpildīšanai.