Ziemelīti, ziemelīti

 07. novembris 2008 16:20 Dzejolis

Tumša, tumša tā naktīte,
Kad mēness nespīdēja;
Rudenī vēl tumšāka,
Kad uznāca lietutiņš.
Atskaties tu, saulīte,
Vakarā noiedama,
Kur palika tie bērniņi,
Kam nav tēva, māmulītes:
Vai palika ūdenī
Vai ūdeņa maliņā.

Tumša, tumša tā naktīte,
Kad mēness nespīdēja;
Rudenī vēl tumšāka,
Kad uznāca lietutiņš.

Ziemelīti, ziemelīti,
Kam tu bērnus saldināji?
Tie, kājiņas sacēluši,
Tup mūrīša galiņā.

Līsti, līsti, lietutiņi,
Lai es labi balta augu;
Bajāriņi savas meitas
Ar sudrabu balināja.

Pasavēru saulītē
Kā savā māmiņā:
Gana silta, gana jauka,
Valodiņas vien nebija.

Atgulies, Vēja māte,
Sausas egles galiņā,
Ka var mani bāleliņi
Pāri tikt Daugavai.

 
0 Pievienot komentāru

Saistītie raksti

Kategorijas