Pieaug tēvu skaits, kas bērnu saslimšanas gadījumā paliek mājās ar bērnu

 24. februāris 2020 10:00 mammamuntetiem.lv Ziņa

Saskaņā ar ienākumu un dzīves apstākļu apsekojuma datiem 2018. gadā Latvijā bija 31,5 tūkstoši jeb 5,2 % mājsaimniecību, kurās bija viens pieaugušais ar bērnu vai bērniem. Visbiežāk šķirtās ģimenēs bērna aprūpes pienākumus pārņem sievietes (91,7 % gadījumu). 


Foto: Shutterstock.com


Tomēr arī kopdzīvē esoši pāri nevienlīdzīgi dala ikdienas pienākumus. Jautāti par mājsaimniecības darbu veikšanas biežumu (ēst gatavošana un/vai mājsaimniecības darbi), Latvijā 93 % sievietes un 75 % vīriešu norādīja, ka šos pienākumus veic vismaz vairākas dienas nedēļā.

Latvijā tiek nodrošināta iespēja gan mātei, gan tēvam saņemt bērna piedzimšanas pabalstu un apmaksātu atvaļinājumu pēc bērna piedzimšanas. Pēdējo desmit gadu laikā palielinās jaundzimušo bērnu tēvu skaits, kas dodas atvaļinājumā sakarā ar bērna piedzimšanu, un ievērojami pieaudzis paternitātes pabalstu saņēmēju skaits.
 

Ilgstošs bērna kopšanas atvaļinājums un biežas darbnespējas lapas slima bērna kopšanai nozīmē arī regulārus pārtraukumus darba tirgū, kas rada izaicinājumus spējai konkurēt un sevi pilnveidot profesionāli. Pabalstu bērna kopšanai līdz 1,5 un no 1,5 līdz 2 gadu vecumam biežāk saņem sievietes – 2018. gadā 83,2 % pabalsta saņēmēju bija sievietes un 16,8 % – vīrieši.
 

Lai arī bērna saslimšanas gadījumā pēdējos piecos gados pieaudzis tēvu skaits, kas paliek mājās ar bērnu, tomēr visbiežāk mammas ir tās, kas ņem darba nespējas lapas. 2018. gadā slima bērna kopšanai pabalstu saņēmušo skaitā 71,1 % bija sievietes un 28,9 % – vīrieši.