Kādas priekšrocības Latvijas likumdošana paredz tēviem

Darba likumā ir noteiktas tiesības, kas ļauj tēviem vairāk laika veltīt bērniem dažādos bērna vecuma posmos.

www.pexels.com

FOTO: Mammamuntetiem.lv

www.pexels.com

 Apkopojam "labumus",  ko tētis var izmantot, audzinot bērnus. 

 

Papildus atvaļinājuma dienas

  • Tēviem, kuri aprūpē mazāk par trijiem bērniem vecumā līdz 14 gadiem pienākas ne mazāk par vienu darba dienu papildatvaļinājuma.
  • Tiem, kuri aprūpē vismaz trīs bērnu vecumā līdz 16 gadiem vai bērnu ar invaliditāti – trīs darba dienas papildatvaļinājuma.


Bērna piedzimšanas atvaļinājums

Desmit kalendāra dienas ilgs atvaļinājums pienākas tēviem pēc bērna piedzimšanas. Atvaļinājumu bērna tēvam piešķir tūlīt pēc bērna piedzimšanas, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas. Šīs 10 kalendārās dienas varētu sadalīt daļās, piemēram, daļu atvaļinājuma pieprasīt vienā nedēļā, daļu – citā.Paternitātes pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu

Darba likums paredz tēvam 10 kalendāra dienu atvaļinājumu sakarā ar bērna piedzimšanu. Paternitātes pabalstu var saņemt sociāli apdrošināts bērna tēvs pirmajos divos mēnešos pēc bērna piedzimšanas. Darba devējs piešķir darbiniekam atvaļinājumu sakarā ar bērna piedzimšanu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķir paternitātes pabalstu.
Pieprasot paternitātes pabalstu, bērna tēvam nav jāiesniedz darba devēja rakstisks apliecinājums par atrašanos atvaļinājumā saistībā ar bērna piedzimšanu. Paternitātes pabalsta piešķiršanai bērna tēvam jāiesniedz tikai iesniegums. Informāciju par atrašanos atvaļinājumā VSAA saņem no VID. To nosaka grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu".

Reklāma
Reklāma

Savukārt darba devējam ir pienākums iesniegt VID ziņas par bērna tēvam saistībā ar bērna piedzimšanu piešķirtā atvaļinājuma sākuma datumu un datumu, ar kuru bērna tēvs atsāk darbu pēc atvaļinājuma.


Tētis bērna kopšanas atvaļinājumā
Likuma 156. pants (Bērna kopšanas atvaļinājums) ikvienam darbiniekam nosaka tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu sakarā ar bērna dzimšanu vai adopciju. Šādu atvaļinājumu piešķir uz laiku, kas nav ilgāks par pusotru gadu, līdz dienai, kad bērns sasniedz astoņu gadu vecumu. Uz šo atvaļinājumu katram savā darbavietā ir tiesības abiem vecākiem - gan tētim, gan mammai. 
 

Laiks bērna aizvešanai pie ārsta
Darba likuma 147. panta trešā daļa nosaka, ka darbiniekam, kura aprūpē ir bērns līdz 18 gadu vecumam, ir tiesības uz īslaicīgu prombūtni bērna saslimšanas vai nelaimes gadījumā, kā arī lai piedalītos bērna veselības pārbaudē, ja šādu pārbaudi nav iespējams veikt ārpus darba laika.
Par īslaicīgu prombūtni darbiniekam ir pienākums savlaicīgi paziņot darba devējam.
Šo priekšrocību drīkst izmantot gan tētis, gan mamma. 

 

Pārtraukumu bērna barošanai var saņemt arī tētis
Darba likumā paredzētie pārtraukumi bērna barošanai attiecināmi ne tikai uz sievietēm. Ik pēc trim darba stundām darba devēja apmaksāts pusstundas pārtraukums pienākas arī tētim. Ja ir divi un vairāk bērni, tad piešķirama ir stunda. Pārtraukumus var apvienot un izmantot darba dienas beigās, Tas nozīmē, ka darbinieks, tai skaitā tēvs, var strādāt nevis 8 darba stundas, bet 7 stundas.