Ministrijas veikts pētījums nomierina - "lietuviešu projekta" 464. sērijas ēkas ir drošas dzīvošanai

 24. janvāris 2020 12:00 Raksts

Padomju laikā celto daudzdzīvokļu 464. sērijas ēku nesošās konstrukcijas ir apmierinošā tehniskā stāvoklī – secināts Ekonomikas ministrijas sadarbībā ar būvspeciālistiem 2019. gadā veiktajā izpētē. Ministrijā gan norāda, ka būtiski ir turpināt šo ēku uzturēšanas darbus un atjaunot atsevišķus elementus. Ministrija arī piedāvā tipveida risinājumus.

 FOTO: Ekonomikas ministrija


Tieši masveida apbūves lielpaneļu 464. sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas tika izvēlētas izpētei kā pirmās, jo nozares eksperti bija norādījuši, ka šīs sērijas ēkām potenciāli varētu būt lielāki riski nesošo konstrukciju stabilitātei, ņemot vērā konstrukciju īpatnības, ēku vecumu un noteikto vidējo kalpošanas ilgumu – 60 gadus.

Pētījumā apsekotas 13 – desmit Rīgā, trīs Jelgavā – 464. sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, kas nodotas ekspluatācijā laika posmā no 1964. līdz 1978. gadam.

Ēku apsekošanas laikā, kā arī veiktajos atsegumos netika konstatētas pazīmes, kas liecinātu par ēku mehāniskās stiprības vai stabilitātes zudumu – ēku nesošās konstrukcijas ir apmierinošā tehniskā stāvoklī.

Turpinot ēku ekspluatāciju līdzšinējā veidā, kā arī veicot pētījumā norādītos ēku uzturēšanas un atsevišķu elementu atjaunošanas pasākumus, ēkas ir drošas turpmākai ekspluatācijai, norāda EM.

Lai iedzīvotājiem samazinātu izmaksas, Ekonomikas ministrija piedāvā ēku nesošo konstrukciju mezglu pastiprināšanas tipveida risinājumus. Ir sagatavotas arī vadlīnijas 464. sērijas ēku nesošo konstrukciju padziļinātai tehniskai apsekošanai, lai varētu noteikt ēkas tehnisko stāvokli, kā arī ieteikumi ēku turpmākai ekspluatācijai, uzturēšanai un konstrukciju tehniskā stāvokļa uzraudzībai, lai saglabātu ēku mehānisko stiprību un stabilitāti. Sagatavotie materiāli satur arī priekšlikumus ēku nesošo konstrukciju un to mezglu ekspluatācijas termiņiem un obligāti veicamajiem pastiprināšanas darbiem, kā arī to provizoriskajām būvizmaksām.

Visu rakstu var izlasīt portālā LSM.lv
0 Pievienot komentāru

Reklāmraksti: Ģimenes budžets

Kategorijas