Vecāku pabalsts par nākamo bērnu, ja iepriekšējam nav 2 gadiņu

Ieva

Un kā ar trešo bērniņu? Ja mamma ir dzīvojusi mājās ar diviem mazuļiem un trešo bērniņu sanāk dzemdēt divu gadu periodā pēc otrā, kurš ir dzimis divu gadu periodā pēc pirmā? Nepilnu 6 gadu laikā 3 bērni.

Lelde

#Mammamuntetiem.lv ar 01.01.2020 no likuma „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" ir izslēgta 31.panta 2.daļa. Ministru kabineta noteikumi nr. 270 arī vairs nebūs spēkā. Ir klaja pretruna ar vecākās ekspertes Solvitas Sukures skaidrojumu, ka tiesību aktos izmaiņu no 2020.gada 1.janvāra nebūs. Varbūt kāds varētu sniegt plašākus paskaidrojumus?

Annija

Abos likumos ir saglabāta pamatnorma, ka vidējo apdrošināšanas iemaksu algu pabalsta apmēra noteikšanai aprēķina no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par 12 kalendāra mēnešu periodu, šo periodu beidzot divus kalendāra mēnešus pirms apdrošināšanas gadījuma iestāšanās.

Saistītie raksti

Kategorijas