Kam pienākas bērna kopšanas atvaļinājums un vecāku pabalsts

 24. jūlijs 2019 13:00 mammamuntetiem.lv Raksts

Ko der zināt vecāku pabalsta saņēmējam, kurš kopjot bērnu, izmanto bērna kopšanas atvaļinājumu pusotru gadu un saņem vecāku pabalstu līdz bērna pusotra gada vecumam

 Foto: Shutterstock.com


Bērna kopšanas atvaļinājums
Darba likuma 156.pants paredz, ka ikvienam darbiniekam, gan bērna mātei, gan bērna tēvam, ir tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu sakarā ar bērna piedzimšanu vai adopciju.

Atvaļinājuma ilgums ir pusotrs gads, un to var pieprasīt jebkurā laikā, kamēr bērns sasniedz 8 gadu vecumu.

Darbiniekam ir tiesības izvēlēties bērna kopšanas atvaļinājuma laiku, sadalot to pa daļām, vai izmantot to nepārtraukti pusotru gadu, 1 mēnesi iepriekš rakstveidā paziņojot darba devējam par bērnu kopšanas atvaļinājuma vai tā daļas sākumu un ilgumu.

Bērna kopšanas atvaļinājuma pārtraukšana pirms termiņa un darbinieka atgriešanās darbā notiek darba koplīgumā vai darba līgumā noteiktajā kārtībā vai pamatojoties uz darbinieka un darba devēja vienošanos. Darbiniekam ir tiesības atgriezties darbā, paziņojot par to darba devējam ne mazāk kā divas nedēļas iepriekš, ja objektīvu apstākļu dēļ zudis pamats turpmākai bērna kopšanai.
Vecāku pabalsts


Vecāku pabalstu piešķir līdz bērna viena gada vai pusotra gada vecumam.
Tātad Darba likums paredz iespēju izmantot pusotru gadu ilgu bērna kopšanas atvaļinājumu un tas ir kalendārā laika periods. Taču vecāku pabalstu piešķir un maksā līdz bērns sasniedz pusotra gada vecumu. Tātad pabalsta saņemšanas periods ir saistīts ar bērna vecumu.

Ja sievietei ir bijis piešķirts dzemdību atvaļinājums (VSAA par šo periodu piešķir un izmaksā maternitātes pabalstu), tad bērna kopšanas atvaļinājumu darba devējs piešķirs pēc tam, kad būs beidzies dzemdību atvaļinājums, jo vienlaikus divos atvaļinājumos darbinieks atrasties nevar. Tāpat arī vecāku pabalstu nepiešķir par bērnu, sakarā ar kura piedzimšanu vai kopšanu ir piešķirts maternitātes pabalsts par to pašu laikposmu.

Tādēļ ne vienmēr vecāku pabalsta saņemšanas periods sakritīs ar darba devēja piešķirto bērna kopšanas atvaļinājuma periodu. Proti, vecāku pabalsta izmaksa būs beigusies, jo bērns būs jau sasniedzis pusotra gada vecumu, bet bērna kopšanas atvaļinājuma periods vēl kādu laiku turpināsies.

Piemēram, ja bērns dzimis 2016.gada 10.septembrī un māmiņa izvēlējusies saņemt vecāku pabalstu līdz bērna pusotra gada vecumam, tad vecāku pabalsts tiks izmaksāts līdz  2018.gada 9.martam ieskaitot. Vienlaikus līdz šim datumam tiks izmaksāts arī bērna kopšanas pabalsts 171 eiro mēnesī.

Savukārt  bērna kopšanas atvaļinājumu darba devējam māmiņa nepieprasa ar bērna piedzimšanas dienu, bet pēc tam, kad ir beidzies dzemdību atvaļinājums, tādējādi pusotru gadu ilgais bērna kopšanas atvaļinājuma periods, ko piešķir darba devējs, pārsniedz 2018.gada 9.martu par 56 vai 70 dienām (atkarībā no pēcdzemdību atvaļinājuma perioda, par kuru tika piešķirts un izmaksāts maternitātes pabalsts). Tādējādi par pēdējām 56 vai 70 dienām, turpinot atrasties bērna kopšanas atvaļinājumā, vecāku pabalsts vairs maksāts netiek.

Par bērna kopšanu vecumā no pusotra gada līdz 2 gadiem, bērna kopšanas pabalsta apmērs ir 42,69 eiro mēnesī (līdz pusotra gada vecumam – 171 eiro mēnesī).

Kādi pabalsti tiek piešķirti un izmaksāti noteiktos bērna vecuma posmos, skatīt

Bērnu pabalstu tabula strādājošiem un sociāli neapdrošinātiem vecākiem 

 
0 Pievienot komentāru

Saistītie raksti

Reklāmraksti: Ģimenes budžets

Kategorijas