Slimības lapa tēvam bērna aprūpei, ja māte ir cita bērna kopšanas atvaļinājumā

 24. janvāris 2019 13:00 Raksts

Viens no ģimenes locekļiem atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā ar 1 gadu vecu bērnu. Ģimenē vēl ir 3 nepilngadīgi bērni. Vai ģimenes ārsts ir tiesīgs atteikt slimības lapas izrakstīšanu otram vecākam sakarā ar kāda no bērniem slimību?

 Foto: Shutterstock.com


Skaidro Irēna Salmane, Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā referente. 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 152 Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība paredz, ka darbnespējas lapu izsniedz ārstniecības iestādes ārsts vai ārsta palīgs pēc personas personīgas apskates un izmeklēšanas un ārsts izsniedz darbnespējas lapu par visu darbnespējas periodu. 

Darbnespējas lapa tiek izsniegta par visu darbnespējas periodu, kura laikā persona ir darbnespējīga. Tātad slima bērna kopšanas gadījumā persona nevar ierasties darbā, jo jāaprūpē saslimis bērns. Ja persona nav nodarbināta vai atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, tad personai nevar iestāties darbnespēja, jo viņai nav jāierodas darbā (viņai nav jāveic darbs). 

Ja persona ir nodarbināta un atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, arī tad nav pamata izsniegt personai darbnespējas lapu, jo persona ir atvaļinājumā un viņai atvaļinājuma laikā nav jāveic darbs un nav nepieciešams darbnespēju apliecinošs dokuments. 

Ja saslimis cits bērns, nevis bērns, ar kuru persona atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, tad darbnespējas lapu var izsniegt otram bērna vecākam vai citai personai, kura faktiski kopj slimo bērnu, ja tam ir pamatots iemesls (vecāks, kas ir bērna kopšanas atvaļinājumā, nekopj slimo bērnu).   

Vienlaikus ir nošķiramas tiesības uz darbnespējas lapu kā darbnespēju attaisnojošu dokumentu no darbnespējas lapas kā dokumenta, uz kura pamata tiek piešķirts slimības pabalsts slima bērna kopšanas gadījumā, jo ne visos gadījumos, kad būs izsniegta darbnespējas lapa kā attaisnojošs dokuments sakarā ar neierašanos darbā vai nespēju veikt darbu, personai šī darbnespējas lapa dos tiesības uz slimības pabalstu. 

Vēršam uzmanību, ka vienai personai ir tiesības uz vienu sociālās apdrošināšanas pabalstu par vienu un to pašu periodu, jo pabalsts ir zaudēto ienākumu atvietojums un zaudētos ienākumus neatvieto dubultā. 
Par vienu un to pašu bērnu arī nav tiesības vienlaikus uz vairākiem pabalstiem, piemēram, vecāku pabalstu un slimības pabalstu.

 

Visu rakstu var izlasīt portālā LVportals.lv
0 Pievienot komentāru

Saistītie raksti

Reklāmraksti: Ģimenes budžets

Kategorijas