Tracis (Jānis Poruks) 3

 20. novembris 2008 13:00 Dzejolis

Mazs kaķīt's,
Mazs zaķīt's
Uz ceļa satikās un brīnījās.
Mazs kaķīt's,
Mazs zaķīt's
Uz ceļa satikās un brīnījās.
Kurp lēksi, zaķīti?
Uz kāpostiem, kaķīti!
Un tu tā lēnītēm?
Uz pelītēm! —

Kāpostiņš čaukstēja,
Pelīte pīkstēja;
Puisītis klausījās,
Sunītis ausījās.
Suns pakaļ zaķīšam,
Puisītis — kaķīšam,
Ak, kas par riešanu,
Kas par skriešanu!
 
3 Pievienot komentāru

Kategorijas