Eža kažociņš (Vilis Plūdonis)

 20. novembris 2008 13:00 Dzejolis

Lai ir jauki, kur ir jauki,
Mežā jauki vasarā:
Žube velk, dūja dūc,
Sēri zvana dzeguzīte.
Lai ir jauki, kur ir jauki,
Mežā jauki vasarā:
Žube velk, dūja dūc,
Sēri zvana dzeguzīte.

Meža malas kadiķīši
Sēd kā rūķi pulciņā,
Meža mātes gaidīdami,
Kad nāks bārdas izsukāt.

Augstu gaisā debestiņi
Mirdz kā balti paladziņi,
Saules meitu skaloti,
Dieva dārzos baloti.

Koku lapās vējiņš žvīgo,
Ozolzīles šūpo, līgo.
Sūnas mīksti čaukst kā zīds,
Sūnās džīgā sienāzīt's.
 
0 Pievienot komentāru

Kategorijas