Pēdējais brīdis iemācīties dzejoli skaitīšanai pie eglītes! Kuru izvēlēties? 2

 24. decembris 2013 13:40 mammamuntetiem.lv Dzejolis

Dalies arī ar savu dzejoli!Foto: mammamuntetiem.lv


 
 
************************************************************************* 
 
Sidraba mēnestiņš 
Veļas pa gaisu,
Sētā nāk rūķīt`s 
Ar dāvanu maisu. 
Atnāca, nolika
Priekšnamā klusi
Un aizgāja tālāk
Uz kaimiņu pusi.
Ne manīja sētnieks,
Ne ierējās suns, 
Bet kur tas bij bijis, -
Gaiši iedegās guns.
(Iesūtījusi Zane Māliņa) 
 
************************************************************************* 
 
Laimīt, mums Ziemsvētkos mīļumu dāvā un svecīti gaiši, kas mirdz!
Laimīt, mums sirsniņā prieciņu ielej un actiņās spožumu liec!
Laimīt, mums Ziemassvētku brīnumu sūti, lai piepildās sapnītis kluss!
Laimīt, Tu svētkos nāc arī pati un svētība visiem mums būs!
(Iesūtījusi Inese Āboliņa)
 
************************************************************************* 
 
Kad atkal nakts viss klusākā,
No tālienes šurp steigs.
Dievs debess malā tumšākā,
Tad spožu zvaigzni degs.
 
Par ticību un cerību,
Ko nesīs Jaunais gads
Un par to mazo laimīti,
Ko katrs lemsim pats.
 
Un kamēr Ziemassvētku nakts, 
Vēl bridīs stirnas pēdās,
Man sirdī klauvēs brīnums mazs
Un vedīs bērnu dienās.
 
Kur sētnieks,mirdzošs sniegavīrs
Un jumtiem vilka zobi.
Kur Salatētis aizmirsis,
Pie sliekšņa bērza slotu.
 
Tur eglē sārti āboli
Un sveču liesmas dej,
Tur logā zeltains mēnesis,
Caur leduspuķēm smej.
 
Ak,skaistā Ziemassvētku nakts,
Ver mūsu sirdis vaļā.
Lai dvēselē balts Dieviņš nāk
Un liek mums lūgties skaļāk.
(Iesūtījusi dzejoļa autore Silva Rēfelde) 
 
************************************************************************* 
 
Kad Jaunaisgads ar šampanieša zalvi,
Pār mūsu mājas slieksni atkal kāps,
Pret debesīm tad pacelsim mēs galvas
Un lūgsim Dievs lai viņu svētīt nāk.
Nāk Jaunaisgads sev līdzi nesdams prieku,
To katrai gada dienai liksim klāt.
Un paši sevī iedegsim to liesmu,
Kas vedīs mūs līdz gadam nākošam.
Un lai nekad mums nepietrūktu spēka,
No savas liesmas kādu dzirksti šķilt.
Sev apkārt dedzot gaišu saules lēktu,
Līdz gaismai ātrāk nonāksim tad mēs.
Nāk Jaunaisgads un vai tad nav vienalga,
Tas cauri peļķēm brien vai atbrauc kamanās.
Ik mājā klāsim viņam svētku galdu,
Kur goda vietā maize būs un sāls.    
(Iesūtījusi dzejoļa autore Silva Rēfelde)  
 
*************************************************************************  
 
Lai allaž kāds prieks
kā eņģeļa mats
sien dvēseli zvaigznes starā!
Lai Ziemassvētki un Jaunais gads
dod sirdij
mīlestības tik daudz,
ka paši, gluži
kā  eņģeļi,
to citiem dāvināt varam.
/Kornēlija Apškrūma/
Valentīna Pudovska teica:
Lai aiziet prom pa baltu sniegu,
Tās rūpes,kuras nomāc mūs,
Lai Ziemassvētki nāk ar prieku.
Ar cerību - viss labi būs!
(Iesūtījusi Iveta Sedleniece) 
 
************************************************************************* 
 
Klusumā svētā, 
Ziemsvētku Laime nāk Tavā sētā, 
Iededz liesmiņu savā sirdī, 
Dvēselē - gaismu, 
Ielaid šai brīdī, 
Tiem, kam gaiša un silta sirds, 
Spoži - 
Ziemsvētku zvaigzne mirdz!
(Iesūtījusi Inga Mihailova)
 
************************************************************************* 
 
Rūķītis
Tur nebrauc ar zvārguļiem kamanas
no mež puses nāk rūķītis mazs,
viņš paklūp auto iebrauktā sliedē
un kādu vēlīgu šoferi biedē
 
Gan lielos dāvanu maisus mums nesīs
tie Ziemsvētku veči, kam mersedesi, 
bet rūķītis atnāk uz manu pusi,
pie manām durvīm pieklauvēs klusi.
 
Nāc, Rūķīt, un atnes man svētku prieku
un ja vēl iznāk - kādu mīļu nieku,
bet nenolauztie bērzu zari, 
man palīdzēs sagaidīt pavasari.
(Iesūtījusi Solveiga Balta) 
 
************************************************************************* 
 
Ziemassvētki sabraukuši 
Rakstītām kamanām.
Nāciet, bērni, saņemiet;
Basajām kājiņām.
(Iesūtījusi Evija Ivanovska) 
 
************************************************************************* 
 
Balts gaišums mirdz no svecītēm,
Dzied koris seno dziesmu svētu;
Un bērni nāk ar svecītēm,
Lai Ziemassvētkus nosvinētu.
(Iesūtījusi Aiva Petrova)
 
************************************************************************* 
 
Nolaižas pār zemi krēsla.
Egles piesnigušas dus...
Sniegu pārklājusi sērsna...
Debess atver vārtiņus.
 
Izlaiž zvaigžņu avis ganos
Mēnespuisis-ganītājs.
Vērīgi viņš zvaigznēs skatās,
Vai tik nenoklīdīs tās.
 
Klusiņām, uz pirkstu galiem,
Trauslo sērsnu neskarot,
Rūķi steidz pirms Ziemassvētkiem
Visas mājas sakārtot.
 
Kamēr krēslā vecmāmiņa
Nedaudz nogurusi dus,
Rūķiem tikmēr laika gana,
Pabeigt viņas darbiņus.
 
Pabeidz pusadītās zeķes,
Ko grib dāvāt mazbērnam,
Lai ir lielā salā silti,
Priecāties par sniegu tam.
 
Sacep gardas piparkūkas,
Sētā egli appušķo,
Šajās mājās egles svētas,
Sniedzas zariem mākoņos.
 
Miera rūķiem nav. Tie steidzas.
Daudzās mājās jāpaspēj.
Ziemassvētkos darbi veicas, 
Kopā darot, visu spēj.
 
Kamēr mēness gana zvaigznes,
Ziemassvētku zvaigzne krīt,
Apgaismo ik koku mežā,
Kur zem saknēm rūķi mīt.
 
Arī rūķu vecmāmiņām,
Ziemassvētku našķi top.
Rūķu zvaigžņu laterniņas
Mājup ceļu izgaismo.
(Iesūtījusi Marta Malnača) 
 
************************************************************************* 
 
Balts brīnums, lai ienāk mūsu mājā,
Kā saprašanās, kā svētība!
Saglabāsim sev balto brīnumu
Visam Jaunajam gadam!
(Iesūtījusi Ausma Velika) 
 
************************************************************************* 
 
Vai Tu zini, eglīte,
Cik Tu tomēr neglīta!
Neskūta, ar vienu kāju
Skujām pieber visu māju!
(Iesūtījusi Santa AuziNa) 
 
************************************************************************* 
 
Gads ievij loku Laika serpentīnā,
prom ejot, balti sniegos, balti svecēs viz,
caur tumsu zvaigzne vīd un bezgalībā
dedz Mīlestības gaismu debesīs.
Tā katrai sirdij klusi mirdzēt sola,
pār brūcēm maigumu un piedošanu klāt,
kā bērniņš, tālos Ziemassvētkos dzimis,
joprojām Mīlestībā Zemi pārstaigā.
(Sarma Upesleja)
(Iesūtījusi Aija Lejiņa ( ex Sebre)) 
 
************************************************************************* 
 
Nāk par kalniem Salatētis!
Ragaviņas rokas!
Skrienam, draugi, palīdzam,
Ko viņš viens tur mokas!
Pilnu maisu piekrāvis
Piparkūku sirdīm!
Ienāc mājas, Salatēti!
Sasildies, vai dzirdi?
Eglīte jau sveces deg,
visi tevi gaida!
-Ņemsu maisu, iešu ar!-
Salatētis smaida.
(Iesūtījusi Evita Bitena) 
 
************************************************************************* 
 
Bij eglīte klusa un kautrīga!
Un bērzi viņu apsmēja!
Tik kastanis klusi tai māja!
Viņš eglīti dievināja.
Pēc gadiem, jau kļuvusi dāma,
Tā vienmēr bij klusa un rāma!
Bet kleita bij skaista un bieza!
Pat ziemā, kad bērziem salst miesa!
 
Bet kādu rītu -
Kas tad tas?
Tai bērnu bariņš tuvojas!
Tie rotā egli burkāniem,
Ar āboliem un pīrāgiem!
Ap eglīti iet rotaļās!
Dzied viņai dziesmas skanīgas!
 
Tad ejot prom, nu eglei saka!
-Mums nu ir zināma šī taka!
Un jau pēc gada Ziemassvētkos
Tie greznos egli krāšņos tērpos!
(Iesūtījusi dzejoļa autore Evita Bitena) 
 
************************************************************************* 
 
​Ko mēs, bērni ēdīsim 
Ziemassvētku vakarā? 
Pīrāgam nabagam 
Abi gali sadegusi.
(Iesūtījusi Daiga Luneva) 
 
************************************************************************* 
 
Tas baltais ziemas miers, kas iespīd istabā
No sniega laukiem rīta klusumā,
Ir tā kā Dieva miers tur, augstībā,
Kur, baltos spārnus klusi saglauduši,
Uz ceļiem eņģeļi stāv, galvas noliekuši,
Uz ceļiem eņģeļi
Kā sniega makoņi.
(K.Skalbe)
(Iesūtījusi Irina Volika) 
 
************************************************************************* 
 
Nāk ziema saltajā gadskārtā
Sniegbalti mirdzošā uzvalkā
Man ziema patīk, man viņa laba
Vai tiešām tik barga ir viņas daba?
 
Gan sniegi snieg un putina,
Gan sals aiz ausīm plucina, 
Bet skatat, cik skaista nāk ziema pa āri
Vai paļājot nedarāt tai pāri?
 
Lai skan, kā sprakt - tas man tik nieks
Braukt ragutiņām jo lielāks prieks
Kā puteņu putenīšus tā kaisa
Kā bērniem sudraba taciņas taisa.
 
Nē, mīļā ziema, es neļaušu,
Ka tevi par bargu kāds pataisa.
Un ja tev ar jāiet, kad ziedonis smaida
Nāc atkal, uz tevi bērniņi gaida.
(Iesūtījusi Inga Verkulevica) 
 
************************************************************************* 
 
Es palūgšu baltajam eņģelim,
Kurš man tik pazīstams šķiet -
Lai aiziet pie Tevis un palūko,
Kā Tev šais Ziemassvētkos iet?
Lai uzliek roku uz pleca,
Un nekad vairs nenoņem nost.
Lai liktens asie zobi,
Jauns brūces vairs nespēj kost.
Es palūgšu baltajam eņģelim, 
Kurš man tik pazīstams šķiet -
Lai pēc tumsas atnāk gaisma,
Un projām vairs neaiziet!
(Iesūtījusi Anda Bistrova) 
 
************************************************************************* 
 
Ziemassvētku jūtas, neizteicamās,
Pildiet visas sirdis pilīs, būdiņās!
 
Ziemassvētku līksma, Debess sūtītā,
Apmeklē tu visu, kas mīt skumībā!
 
Ziemassvētku zvaigzne lai pār visiem mirdz:
Miers lai ir virs zemes, miers iekš katras sirds!
(Iesūtījusi Gita Meijere) 
 
************************************************************************* 
 
Mīļo Sala Vecīti,Tevi lūdzu es, 
Kad Tu paku nesīsi, labi pilnu nes.
Daudzus simtus dolārus,
Virsū melnu džipu...
Maniem darba kolēģiem,
Lai Tev nav tik grūti,
Atnes kādu kartiņu
Un vēl konfekštūti!
(Iesūtījusi Natālija Pužule) 
 
************************************************************************* 
 
Kā gribas ko skaistu un vērtīgu - 
Garāku egli, lielāku dāvanu 
Un Ziemsvētku Vecīti - vīrieti īstu. 
 
Kā gribas ko gaišu un burvīgu - 
Dziļāku sniegu, glaunāku mašīnu
Un ūdeļu kažoku mīkstu. 
 
Bet Ziemsvētku vecītis - glups kā arvien - 
Liek pantiņus skaitīt un dumji smaida. 
Viņš nejēdz, ko sieviete gaida.
(Iesūtījusi Natālija Pužule) 
 
************************************************************************* 
 
Kļūsti kā bērns, ļauj, lai šonakt Tavs prieks
Atmiņu kupenas bradā. 
Uzticies brīnumam, trauslam kā sniegs, 
Vienu vakaru gadā.
(Iesūtījusi Natālija Pužule)
 
************************************************************************* 
 
Ir laiks... salikt pagātni pa plauktiņiem...
sakārtot domas, nosvērt labo un slikto,
nomazgāt spārnus...
apzāģēt spīta radziņus, satikties ar sirdsapziņu
piezvanīt dvēselei un apjautāties kā klājas...
pārbrist nevaļas grāvjus 
un padzert tēju ar nokavētiem saullēktiem
ieskatīties patiesībai acīs, izsolē pārdot grēkus...
un mīlēt kā nekad - NO SIRDS!
(Iesūtījis Aldis Pużulis)
 
************************************************************************* 
 
Baltā mīkstā kažociņā, 
Ziema eglēm tērpties liek 
Zaķēns apsēžas uz ciņa, 
Arī viņam pūka tiek. 
Ziema, ziema sūti sniegu 
Lai uz zariem sarma zied. 
Sargā meža balto miegu, 
Bērniem ļauj ar slēpēm skriet!
(Iesūtījis Aldis Pużulis)  
 
************************************************************************* 
 
zin zin zin
zīlītes slaidākās eglītes zin
zīlītes slaidākas eglītes
Ziemassvētkus svin.
(Iesūtījusi Daiga Luneva) 
 
************************************************************************* 
 
Sniega māte pūkas mētā
Svētki ienāk katrā sētā,
Galdā karsti pīrādziņi,
Zirnīši un kāpostiņi.
(Iesūtījusi Inga Jedigareva) 
 
************************************************************************* 
 
Sapnī man rādījās pagalma
Balts un tīrs:
Pagalma vidū-
Sniegavīrs.
 
Viņš lika dzejoli skaitīt
Un nosauca manu vārdu.
Es nu eju un skatos -
Sniegavīrs ar bārdu.
 
Lūk, tā, Salatēti,
Es nosapņoju tevi.
Bet sapnī neko
Tu man neiedevi.
 
Neko jau man nevajag.
Nepārproti!
Es tikai gribētu pateikt,
Ka tevi gaidīju ļoti.
(Iesūtījusi Laura Verza) 
 
************************************************************************* 
 
Kad gada visgarākās naktis
Nāk ar tumsu mūs biedēt,
Mēs katrs pa svecītei iededzam,
Lai liesmiņas tumsu kliedē.
 
Katrs pa svecītei iededzam,
Lai tumsa bēg projām pa
kaktiem.
 
Katrs pa svecītei iededzam,
Par spīti naktij.
(Iesūtījusi Vita Verza)
 
************************************************************************* 
 
Un lēni durvis veras:
Tēvs zaļu eglīti nes
Un zaros tai pārslas zaigo
Kā baltas zvaigznītes.
 
Un vienu svecīti spožu
Dedz māte un eglītē liek:
Cik gaišu un silti no viņas
Kā saulē visapkārt tiek!
 
”Pie Taviem šūpuļiem stāvu”, - 
Tad tēvs un māte dzied,
Un lielas zilas zvaigznes
Aiz sniegainā loga zied... 
(Iesūtījis Krišjānis Pekštis) 
 
************************************************************************* 
 
Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsim;
Būs laime, ja pratīsim to dot;
Būs saskaņa, ja vien to radīt spēsim;
Vien dodot citiem, varam laimi gūt!
(Iesūtījis Taurenis Dani) 
 
************************************************************************* 
 
Eglīte
Tētis atnesa eglīti košu,
Ņemšu to tagad izgreznošu.
Rotu man daudz
Un konfekšu arī,
Svecīšu pilni būs visi zari!
Pieduros zaram- ai, ai, kas tas?!
Pirkstiņā ieķeras dzelonis ass…
Nē, te jau cilvēks nevar būt drošs!
Tā eglīte kož!
(Iesūtījusi Anda (oga))
 
************************************************************************* 
 
Dedziet gaišu uguntiņu
Ziemassvētku vakarā,
Lai dieniņas baltas nāca
Visa gada garumā.
(Iesūtījusi Liene Pipure) 
 
************************************************************************* 
 
Ziemassvētku miers lai katrā namā,
Laimi, veselību Jaunais gads lai nes!
Spēks un izturība lai mūs ceļā vada,
panākumiem bagāts lai ir Jaunais gads!
(Iesūtījusi Liene Pipure)  
 
************************************************************************* 
 
Tici sapnim - tas piepildīsies
Ceri uz brīnumu - un tas nāks
Mīli! Un pasaule atsmaidīs pretim daudz sirsnīgāk.
Piedod tiem, kas pāri tev darījuši.
Uzsmaidi tiem, kas tevi aizmirsuši.
Pasaki labu vārdu tiem, kas tevi nolieguši.
Atver durvis tiem, kas savējās tavā priekšā aizvēruši.
(Iesūtījusi Ieva Bondare) 
 
************************************************************************* 
 
 Mana meitiņa skaitīja šo:
Mīļo Salavecīti,
Iededzini svecīti,
Lai es redzu gaismiņā,
Kas ir tavā maisiņā.
 
Mans dzejolītis:
Ziemassvētku zvaigzne,
Lai pār visiem mirdz,
Miers lai ir virs zemes,
Miers iekš katra sirds.
(Iesūtījusi Baiba Burkēviča)
 
************************************************************************* 
 
Zvani dūc, skan līksmi dziesmas,
Eglītēs mirdz sveču liesmas,
Visur gaida rūķu saimi,
Nes tie dāvanas un laimi.
(Iesūtījusi Agrita Balode)
 
 
Kuru dzejolīti tu skaitīsi šajos Ziemassvētkos pie eglītes?2 Pievienot komentāru

Saistītie raksti

Kategorijas