Atkārtoti izdota D. Karašas un R. Strodes grāmata "Latviešu sadzīves tradīcijas un godi"

Apgāds “Jumava” pēc 2010. gada, kad pirmoreiz iznāca Diānas Karašas grāmata, turpina kopt latvisko dzīvesziņu. Šajā — Vispārējo Dziesmu un deju svētku — gadā katrai sevi cienošai latviešu ģimenei mājās nepieciešami “Latviešu sadzīves tradīcijas un godi”, kurā apkopots bagātais latviešu kultūras mantojums, kas saglabājams nākamajām paaudzēm.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Latviešu godi un tradīcijasKā novēl apgāda “Jumava” redakcija, “dzīvesgudrība un radošums lai palīdz šīs grāmatas lasītājiem gadsimtos uzkrātās zināšanas un tradīcijas iekļaut ikdienas un svētku norisēs, ļauj apzināties latviskumu un tautas gudrības avotus”.

 

 

“Godi un tradīcijas ir tautas kultūras sastāvdaļa, kas nodrošina tai nepazušanu citās tautās. Dzīvotspējīgas ir tikai tās tautas, kas ciena un godā savu senču tikumus un paražas, viņu dzīvesgudrību un atziņas. Šis, no dažādiem literatūras avotiem apkopotais, materiāls nav zinātnisks apcerējums. Kā raibā lupatu deķī te savijušies saulgriežu svētki un citas latviskajā sadzīvē atzīmētas dienas, tradīcijas un ticējumi, kas ar tām saistīti, tādējādi ļaujot iepazīties ar šī atstātā tautas kultūras mantojuma dažādajām šķautnēm un katram pašam izvērtēt, kas pieņemams un pārņemams, kas — nē,” skaidro grāmatas autore Diāna Karaša.

 

Reklāma
Reklāma

 

Grāmatu meklējiet visās Latvijas grāmatnīcās!

 

Ieskaties: www.jumava.lv