Topošā māmiņa — atlaista! Vai būs pabalsts?

Kā tiek aprēķināts maternitātes un vecāku pabalsts? Ar ko rēķināties, ja uzņēmums pārtrauc darbību un atlaiž visus darbiniekus trīs mēnešus pirms topošās māmiņas došanās dekrētā? Skaidro Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Daugavpils nodaļas pabalstu daļas vadītāja Silvija Berga.

Foto: Artūrs Andžs

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Foto: Artūrs Andžs

Vienīgais izņēmums, kad personai ir tiesības uz maternitātes pabalstu pēc atbrīvošanas no darba, ir tikai tad, ja persona  ir atbrīvota no darba sakarā ar uzņēmuma likvidāciju. Likums „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” nosaka: sievietēm, kuras atlaistas no darba sakarā ar uzņēmuma likvidāciju, maternitātes pabalstu piešķir vispārējā kārtībā, ja tiesības uz grūtniecības atvaļinājumu iestājušās ne vēlāk kā 210 dienas pēc atlaišanas no darba.
Šajā gadījumā maternitātes pabalsts tiek piešķirts personai, kura iesniegusi VSAA nodaļā iesniegumu maternitātes pabalsta piešķiršanai, uzrādījusi personu apliecinošu dokumentu (pasi), iesniegusi ārsta izrakstītās darbnespējas B lapas (pirmsdzemdību, pēcdzemdību) un izziņu par uzņēmuma likvidāciju.
Ja atbrīvošanas iemesls no darba ir cits (piemēram, darbinieku skaita samazināšana, darba ņēmēja uzteikums u. c.), maternitātes (pirmsdzemdību atvaļinājuma) pirmajā dienā persona nav sociāli apdrošināta persona un tiesības uz maternitātes pabalstu nebūs.
 


Ja atbrīvošanas iemesls no darba ir cits (piemēram, darbinieku skaita samazināšana, darba ņēmēja uzteikums u. c.), topošai māmiņai tiesības uz maternitātes pabalstu nebūs.

 


Kas var saņemt maternitātes pabalstu?
Tiesības saņemt maternitātes pabalstu ir sociāli apdrošinātām personām (pirmsdzemdību atvaļinājuma pirmajā dienā jābūt sociāli apdrošinātai personai):
•    darba ņēmējai;
•    pašnodarbinātajai, kura veikusi sociālās apdrošināšanas iemaksas.
Maternitātes pabalstu piešķir un izmaksā VSAA nodaļā divās daļās (pirmo daļu izmaksā pirms dzemdībām un otro daļu — pēc dzemdībām) par visu grūtniecības atvaļinājumu (parasti 70 vai 56 dienas) un dzemdību atvaļinājumu (parasti 56 dienas, sarežģītu dzemdību gadījumā 70 dienas), ja sieviete neierodas darbā un tādējādi zaudē algotā darbā gūstamos ienākumus vai ja pašnodarbināta sieviete zaudē ienākumus. Maternitātes pabalstu piešķir un izmaksā 100% apmērā no vidējās sešu mēnešu iemaksu algas.
Darba ņēmēja maternitātes pabalsta aprēķinam izmanto visas reģistrētās apdrošināšanas iemaksu algas par sešu mēnešu periodu, šo periodu beidzot divus mēnešus pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums (sācies grūtniecības atvaļinājums).
Pašnodarbinātai personai vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšanas perioda izvēle ir atšķirīga!

Piemērs maternitātes pabalsta aprēķināšanai
Pieņemsim, ka pirmsdzemdību atvaļinājums sāksies 2009. gada martā, tad maternitātes pabalsta aprēķinam darba ņēmējai izmantos periodu no 01.07.2008. līdz 31.12.2008. Tiks ņemti vērā visi šajā periodā pie darba devēja gūtie ienākumi (t. sk. prēmijas). Šajā periodā ir 184 kalendāra dienas.
Pieņemsim, ka visā šajā periodā no 01.07.2008. līdz 31.12.2008. bruto (aprēķinātā) alga ir Ls 500,00 mēnesī, tad kopējie ienākumi par visu periodu varētu būt Ls 3000,00 (500,00 x 6). Tad vidējā sociālās apdrošināšanas iemaksu alga ir (Ls 3000,00 : 184 dienas) = Ls 16,30 par vienu kalendāra dienu.
Maternitātes pabalstu aprēķina, vidējo kalendāra dienas iemaksu algu reizinot ar maternitātes perioda dienām. Ja pirmsdzemdību atvaļinājums ir 70 dienas, pēcdzemdību — 56 dienas, maternitātes pabalsta — pirmsdzemdību un pēcdzemdību — kopējā summa šajā gadījumā būtu Ls 2053,80 (Ls 16,30 x 70 dienas = Ls 1141,00 un Ls 16,30 x 56 dienas = Ls 912,80).

Kam maksā vecāku pabalstu?

Vecāku pabalstu piešķir apdrošinātai (nodarbinātai vai pašnodarbinātai) personai (māmiņai vai tētim), kura kopj bērnu līdz bērna viena gada vecumam. Vecāku pabalstu piešķir nodarbinātai personai ar nākamo dienu pēc maternitātes pabalsta izmaksas beigām māmiņai (ja māmiņai ir tiesības uz maternitātes pabalstu), jo vienlaikus par vienu un to pašu bērnu par vienu un to pašu periodu nevar saņemt maternitātes un vecāku pabalstu.
Nodarbinātai personai (pabalsta pieprasīšanas brīdī jābūt nodarbinātai), kura kopj bērnu vecumā līdz vienam gadam, vecāku pabalstu piešķir 70% apmērā no personas mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, bet ne mazāk kā Ls 63,00. Aprēķinam tiek izmantotas sociālās apdrošināšanas iemaksu algas (bruto algas) par 12 kalendāro mēnešu periodu, šo periodu beidzot trīs kalendāros mēnešus pirms mēneša, kurā piedzimis bērns.
Pašnodarbinātai personai vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšanas perioda izvēle ir atšķirīga!

 

Reklāma
Reklāma

Vecāku pabalstu piešķir apdrošinātai (nodarbinātai vai pašnodarbinātai) personai (māmiņai vai tētim), kura kopj bērnu līdz bērna viena gada vecumam.

 Piemērs vecāku pabalsta aprēķināšanai
Piemēram, ja bērniņš piedzims 2009. gada maijā, darba ņēmējam vecāku pabalstu aprēķinās no iemaksu algām laika periodā no 01.02.2008. līdz 31.01.2009. Vecāku pabalsta aprēķinam izmantos šajā periodā reģistrētos ienākumus. Tātad, ja bruto (aprēķinātā) alga šajā visā periodā ir bijusi, piemēram, Ls 500,00 mēnesī, tad kopējie ienākumi par visu 12 mēnešu periodu būs Ls 6000,00 (Ls 500,00 x 12). Mēneša vidējā izpeļņa piemērā minētajā gadījumā būtu Ls 500,00 (Ls 6000,00 : 12). Vecāku pabalsta apmērs būtu  Ls 350,00 (70% no Ls 500,00).

Izvēlies izdevīgāko risinājumu!

Pēc dzemdībām personai ir tiesības atteikties no maternitātes pabalsta izmaksas un izvēlēties saņemt vecāku pabalstu (arī gadījumā, ja to vēlas saņemt bērna tēvs), ja vecāku pabalsta apmērs ir lielāks. To nosaka Ministru kabineta noteikumi: „Ja personai aprēķinātais maternitātes pabalsts ir mazāks par vecāku pabalsta apmēru, persona var izvēlēties, kuru pabalstu saņemt.” Šī izvēle jāizdara, pirms vēl ir apmaksāta pēcdzemdību lapa. Šajā gadījumā VSAA nodaļā jaunajai māmiņai kopā ar iesniegumu par atteikšanos no maternitātes pabalsta obligāti jānodod pēcdzemdību darbnespējas lapa.
Jāņem vērā, ka sniegtie aprēķina piemēri ir vienkāršoti un veikti, pamatojoties uz pieņēmumiem un saskaņā ar patlaban spēkā esošajiem likumiem.
Precīzu aprēķinu veiks un konkrētu atbildi varēs sniegt klienta deklarētās dzīvesvietas VSAA nodaļa pēc visu dokumentu saņemšanas, personai pieprasot pabalstu, un uz VSAA datu bāzē esošās informācijas pamata, izvērtējot konkrēto gadījumu.