Ja darba stāžs Latvijā ir 25 gadi, vai man pienākas vien 230 eiro liela pensija?

“Labdien! Ja Latvijā esmu nostrādājusi 25 gadus un 10 mēnešus, vai man pienākas tikai 230 eiro liela pensija?” portālam Lvportals.lv jautā Mairita.
Ja alga ir bijusi maza, tad arī pensijas kapitāls, no kura aprēķina mēneša pensiju, un pensija nevar būt liela.

FOTO: Shutterstock.com

Ja alga ir bijusi maza, tad arī pensijas kapitāls, no kura aprēķina mēneša pensiju, un pensija nevar būt liela.

Atbildi sniedz Lvportals.lv speciāliste Lidija Dārziņa:

 

Vecuma pensiju aprēķina katram individuāli, ņemot vērā apdrošināšanas (darba) stāžu līdz 1996. gadam un pēc 1996. gada un šiem periodiem aprēķināto pensijas kapitālu. 
Līdz 1996. gadam aprēķina sākuma kapitālu pēc likumā “Par valsts pensijām” noteiktajām formulām. 
 

Personām, kurām apdrošināšanas stāžs iegūts pirms 1996. gada, pensijas mēneša apmēru  aprēķina pēc formulas: P= (Ks + K) / G : 12 .  
 

Pensijas sākuma kapitālu (Ks) aprēķina pēc formulas: Ks = Vi x As x 0,2 x 12.

  • Ks – sākuma kapitāls;
  • As – apdrošināšanas stāža pilno gadu skaits par periodu līdz 1995. gadam (ieskaitot);
  • Vi – apdrošinātās personas 48 mēnešu vidējā apdrošināšanas iemaksu alga (aktualizēta) par laika periodu no 1996. gada līdz 1999. gadam (ieskaitot). Ja šajā periodā apdrošināšanas iemaksas ir veiktas mazāk par 48 mēnešiem, vidējā apdrošināšanas iemaksu alga tiek noteikta, dalot apdrošināšanas iemaksu algu summu ar 48;
  • G – laika posms (gados), par kuru no pensijas piešķiršanas gada tiek plānota vecuma pensijas izmaksa. 
     
Reklāma
Reklāma

Pēc 1996. gada katram, kurš ir strādājis un ir veicis sociālās iemaksas, ir individuāli reģistrēts pensijas kapitāls. Tas veidojas no iemaksām, kas veiktas no algas.  
Pēc 1996. gada 1. janvāra vecuma pensijas mēneša apmēru aprēķina pēc formulas: P = K / G : 12.

  • P – mēneša pensija;
  • K – apdrošinātās personas pensijas kapitāls, kas reģistrēts  personas kontā un  aktualizēts Ministru kabineta 2007. gada 27. marta noteikumus Nr. 205 “Apdrošināšanas iemaksu algas indeksa aprēķināšanas un vecuma pensijas kapitāla aktualizācijas kārtība” noteiktajā kārtībā, ņemot vērā ikgadējos apdrošināšanas iemaksu algas indeksus. 

 

Ja alga ir bijusi maza, tad arī pensijas kapitāls, no kura aprēķina mēneša pensiju, un pensija nevar būt liela. 

Saistītie raksti