Skat, kādi jauni mācību materiāli pieejami bērniem un pedagogiem latviešu valodas apguvei

Lai pedagogiem un arī bērniem iespējami atvieglotu pāreju uz vienotu skolu, Latvijas pirmsskolas un sākumskolas saņēmušas vērienīgu dāvinājumu, kurā ietilpst gan didaktiskie materiāli, galda un lielformāta grīdas spēles, Latviešu valodas bilžu vārdnīcas un arī rokasgrāmatas pedagogiem.
Materiāli sekmē gan pedagogu izpratni par latviešu valodas apguvi lingvistiski neviendabīgā vidē, gan nodrošina metodisku atbalstu darbam klasē.

FOTO: Publicitātes foto

Materiāli sekmē gan pedagogu izpratni par latviešu valodas apguvi lingvistiski neviendabīgā vidē, gan nodrošina metodisku atbalstu darbam klasē.

Pateicoties Latviešu valodas aģentūras iespējai līdzdarboties projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”, Latvijas pirmsskolas un sākumskolas saņēmušas vērienīgu dāvinājumu: 1500 didaktisko materiālu komplektus bērniem, 150 galda spēļu komplektus bērniem, 150 lielformāta grīdas spēles bērniem, 5000 Latviešu valodas bilžu vārdnīcas un 500 rokasgrāmatas pedagogiem ”Latviešu valodas apguve pirmsskolā”.

 

No 2023. gada 1. septembra pirmsskolas izglītībā un pamatizglītības pakāpē 1., 4. un 7. klasē izglītības process tiek īstenots tikai valsts valodā. Pārejā uz vienotu skolu tiek mērķtiecīgi stiprināta gan pedagogu profesionālā kompetence, gan sniegts praktisks atbalsts pedagogiem mācību procesa organizēšanā.

 

Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša pauž gandarījumu par iespēju papildināt novērtētu un pieprasītu mācību materiālu klāstu latviešu valodas apguvei mazākumtautību bērniem. 

"Latviešu valodas aģentūras mācību materiāli, kas veidoti bērniem interesantā un saistošā pieejā, palīdz gan ātrāk un veiksmīgāk apgūt latviešu valodu, gan veicina pozitīvu attieksmi valodas lietošanai ikdienas saziņā,” saka ministre.

Reklāma
Reklāma

 

Materiāli sekmē gan pedagogu izpratni par latviešu valodas apguvi lingvistiski neviendabīgā vidē, gan nodrošina metodisku atbalstu darbam klasē. Dāvinājuma materiāli ir pilnveidoti un tiek izdoti atkārtoti, atsaucoties uz skolu lielo pieprasījumu.

Pirmo dāvinājumu skolas saņēma 2021. gadā, un tie vērtēti kā noderīgi, mūsdienīgi un skolēnu zinātkāri rosinoši.

 

Lai nodrošinātu materiālu kvalitatīvu ieviešanu, Latviešu valodas aģentūra organizē tiešsaistes seminārus visos Latvijas novados. 

Informācija par semināriem pieejama LVA tīmekļvietnē www.valoda.lv.

Saistītie raksti