Palielinās atbalstu elektroenerģijas lietotājiem. Cik un kam tas pienāksies?

Par pieciem eiro mēnesī palielinās atbalstu elektroenerģijas aizsargātajiem lietotājiem, otrdien, 22. augustā, nolēma valdība, apstiprinot Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) sagatavotos grozījumus Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumos.
Latvijā kopumā šobrīd reģistrēti vairāk nekā 160 000 aizsargāto lietotāju.

FOTO: Shutterstock.com

Latvijā kopumā šobrīd reģistrēti vairāk nekā 160 000 aizsargāto lietotāju.

Ņemot vērā, ka vidējā elektroenerģijas rēķina maksa mājsaimniecībām kopš 2022. gada ceturtā ceturkšņa nav būtiski kritusies, valdība atbalstīja grozījumus, kas paredz sabiedrības mazaizsargātajām grupām palielināt atbalstu ikmēneša elektroenerģijas rēķinam, esošo atbalstu aizsargātajiem lietotājiem palielinot par pieciem eiro mēnesī.

 

KEM norāda, ka šāds papildu atbalsts kopā ar jau 2023. gada aprīlī pieņemto lēmumu turpināt piemērot 10 eiro mēnesī palielināto atbalstu saistībā ar prognozēto sistēmas pakalpojumu izmaksu pieaugumu, mazinās elektroenerģijas rēķinu negatīvo ietekmi uz sabiedrības mazaizsargātajām grupām.

 

Jau ziņots, ka 2023. gada 1. jūlijā stājās spēkā jaunais elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifs. Saskaņā ar sadales sistēmas operatora AS "Sadales tīkls" sniegto informāciju, sadales un pārvades pakalpojumu maksas izmaiņu ietekmē vidējais elektrības rēķina pieaugums vienas fāzes (1F), 16–20 ampēru (A) īpašumiem ir aptuveni 5-7 eiro mēnesī. Šāds pieslēgums ir vairumam dzīvokļu – kopumā teju 90 % jeb 576 000 dzīvokļu.

 

Ņemot vērā minēto un valsts budžetā aizsargāto lietotāju atbalstam paredzētā finansējuma apjomu, KEM aprīlī virzīja grozījumus, kas paredzēja turpināt piemērot 10 eiro mēnesī palielināto atbalstu aizsargāto lietotāju grupām.

Tādējādi līdz 2023. gada 31. decembrim aizsargātajiem lietotājiem noteikts pakalpojuma finansiālais atbalsts, kas tiek piemērots kā maksājuma samazinājums elektroenerģijas rēķinos, neiekļaujot tajā pievienotās vērtības nodokli, un tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem šādā apmērā:

  • trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai (personai), ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, un personai ar pirmo invaliditātes grupu vai tās aizgādnim 15 eiro, 
  • daudzbērnu ģimenei 20 eiro.

 

Latvijā kopumā šobrīd reģistrēti vairāk nekā 160 000 aizsargāto lietotāju, un pirmajos sešos mēnešos ikmēneša vidējais aizsargāto lietotāju skaits, kas saņēma atbalstu, bija 89 531, ar kopējo atbalstā izmaksāto summu 9 131 466 eiro.

Tostarp atbalstu saņēma 34 057 daudzbērnu ģimeņu, kurām kopējais piešķirtais atbalsta apjoms bija 4 096 226 eiro, 32 875 trūcīgās un maznodrošinātās personas, kurām kopējais piešķirtais atbalsta apjoms bija 2 965 290 eiro, 22 599 personas ar pirmo invaliditātes grupu, to aizbildņi un ģimenes, kuru aprūpē ir bērns ar pirmo invaliditātes grupu, kurām kopējais piešķirtais atbalsta apjoms bija 2 069 950 eiro.

 

Reklāma
Reklāma

Grozījumi paredz aizsargātajiem lietotājiem noteikt atbalstu līdz 2023. gada 31. decembrim šādā apjomā:

  • trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai (personai), ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, un personai ar pirmo invaliditātes grupu vai tās aizgādnim 20 eiro, 
  • daudzbērnu ģimenei 25 eiro.

 

Papildus KEM vidēja termiņa budžeta plānošanas ietvarā plāno virzīt nepieciešamos tiesību aktu grozījumus, lai paredzētu minēto palielināto atbalstu saglabāt ilgtermiņā arī pēc 2023. gada 31. decembra.

 

Šobrīd aizsargātā lietotāja pakalpojumu sniedz tādi elektroenerģijas tirgotāji kā AS "Latvenergo", SIA "Tet" un SIA "Enefit".

 

Ja aizsargātais lietotājs jau šobrīd saņem aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu, papildu atbalsts tiks piemērots automātiski.

 

Aizsargātajam lietotājam atbalsts netiek piešķirts automātiski, ja aizsargātajam lietotājam nav noslēgts līgums par elektroenerģijas piegādi uz viņa vārda, tad daudzbērnu ģimenei, ģimenei, kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, vai personai ar invaliditātes grupu vai tās aizgādni, jāvēršas pie elektroenerģijas tirgotāja, norādot elektroenerģijas līguma numuru, savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, pakalpojuma saņemšanas adresi un savu kontaktinformāciju.

Savukārt trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai (personai) jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā, reģistrējot elektroenerģijas līguma numuru, uz kuru jāattiecina atbalsts.

 

Ja aizsargātais lietotājs ir daudzbērnu ģimene, kur bērns vecumā 18–24 iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību ārzemēs, viens no bērnu vecākiem, audžuvecākiem vai aizbildņiem iesniedz Būvniecības valsts kontroles birojā (BVBK) iesniegumu, norādot viena no bērnu vecākiem, audžuvecākiem vai aizbildņiem vārdu, uzvārdu un personas kodu, kā arī pievienojot tam Latvijas Goda ģimenes apliecības kopiju.

Saistītie raksti