Mamma jautā: vai bērna slimošanas dēļ darbinieku var atlaist?

Saistībā ar to, ka bērns daudz slimo, darba devējs grib mammu atlaist. "Vai tā var? " portālam LVportals.lv jautā Aija.
Atsevišķos gadījumos, kad izpildās likumā atrunātie noteikumi, jā, bērna slimošanas dēļ darbinieku var atlaist.

FOTO: Shutterstock.com

Atsevišķos gadījumos, kad izpildās likumā atrunātie noteikumi, jā, bērna slimošanas dēļ darbinieku var atlaist.

"Darba likuma 109. panta pirmajā daļā ir noteikts: “(1) Darba devējam aizliegts uzteikt darba līgumu ar grūtnieci, kā arī ar sievieti pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, – visā barošanas laikā, bet ne ilgāk kā līdz bērna divu gadu vecumam, izņemot gadījumus, kas noteikti šā likuma 101.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10. punktā.”

Vai es pareizi saprotu, ka, atgriežoties darbā pēc pusotra gada bērna kopšanas atvaļinājuma, darba devējs var mani atlaist, kad bērnam būs divi gadi?" jautā Aija: “Vai tomēr nevar atlaist vienu gadu pēc bērna kopšanas atvaļinājuma? Saistībā ar to, ka bērns daudz slimo, darba devējs grib mani atlaist.”

 

Valsts darba inspekcijas Klientu atbalsta nodaļas vadītāja Dace Stivriņa skaidro, ka darba tiesiskās attiecības ar ikvienu darbinieku ir izbeidzamas tikai Darba likumā noteiktajos gadījumos un atbilstoši Darba likumā noteiktajai kārtībai.

"Tas nozīmē, ka darba devējam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu, vienīgi pamatojoties uz apstākļiem, kas saistīti ar darbinieka uzvedību, viņa spējām vai ar saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu uzņēmumā Darba likuma 101. panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos. Līdz ar to, ja darba devējam radušies iepriekš minētie apstākļi, darba tiesiskās attiecības ar darbinieku uzteicamas, ievērojot Darba likumā noteikto uzteikšanas kārtību un termiņus (Darba likuma 103. pants). Tāpat darba devējam ir jāizvērtē, vai atbilstoši Darba likuma 108., 109. un 110. pantam nav kādi ierobežojumi, aizliegumi vai papildu noteikumi darba tiesisko attiecību uzteikšanai.”

 

Reklāma
Reklāma

Atbilstoši Darba likuma 101. panta pirmās daļas 11. punktam darba devējam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu, ja darbinieks pārejošas darbnespējas dēļ, tostarp arī darbnespēja slima bērna kopšanai, Aijas gadījumā – pēc atgriešanās no BKA, nepārtraukti neveic darbu vairāk nekā sešus mēnešus vai kopumā vienu gadu triju gadu periodā, ja darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem, šajā laikā neieskaitot grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, kā arī darbnespējas laiku, ja darbnespējas iemesls ir nelaimes gadījums darbā, kura cēlonis ir saistīts ar darba vides faktoru iedarbību, vai arodslimība.

 

Tas nozīmē, ka darba devējam ir jāuzskaita visi darbinieka darbnespējas periodi. Tikai situācijā, ja, piemēram, bērns slimo pusgadu no vietas vai slimošana kopumā, saskaitot visus slimošanas periodus, ilgusi vienu gadu trīs gadu periodā, darba devējam ir pamats vērtēt uzteikuma piemērošanu ilgstošas slimošanas dēļ.

 

Avots: LVportals.lv, Zaida Kalniņa

Saistītie raksti