Drīzumā mainīsies vairāku pabalstu izmaksas kārtība; izmaiņas būs jau tiem vecākiem, kuru bērns piedzims vasarā

Pagājušajā nedēļā izskanēja informācija par izmaiņām, kas drīzumā skars jaunos vecākus. Portāls Jauns.lv skaidroja, ko šī iecere nozīmē un kad tā varētu stāties spēkā.
Vecākiem, kuriem bērni dzimuši līdz 2.augustam, vecāku pabalsta izmaksā nekādu izmaiņu šogad nebūs un saglabāsies līdzšinējā kārtība.

FOTO: Unsplash.com

Vecākiem, kuriem bērni dzimuši līdz 2.augustam, vecāku pabalsta izmaksā nekādu izmaiņu šogad nebūs un saglabāsies līdzšinējā kārtība.

Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Inese Upīte portālam Jauns.lv skaidroja, ka šobrīd likums “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” nosaka, ka vecākiem ir tiesības uz vecāku pabalstu, izvēloties tā saņemšanas ilgumu – līdz bērna gada vecumam vai līdz bērna 1,5 gadu vecumam. 

Vecāki, savstarpēji vienojoties, var pabalsta saņemšanas laikā mainīties – kādu brīdi saņemt viens, kādu brīdi - otrs. Pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem lielākajā daļā gadījumu vecāku pabalstu izvēlas saņemt bērna mamma, un vecāki savā starpā mainās salīdzinoši reti.

 

Varēs izmantot līdz bērna 8 gadu vecumam

Likumprojekts paredz, ka turpmāk no esošā vecāku pabalsta izmaksas perioda 2 mēneši būs jādod otram vecākam – tā būs vecāku pabalsta nenododama daļa (atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 20.jūnija direktīvas 2019/1158 par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem prasībām).

Vecāku pabalsta nenododamā daļa būs apmaksāta, to varēs izmantot elastīgi pa daļām līdz bērna 8 gadu vecumam, un abi vecāki to varēs izmantot arī vienlaicīgi.

 

Tikai tiem vecākiem, kuriem bērns piedzims pēc 2.augusta

Plānots, ka nosacījumi, kas skar direktīvas prasību pārņemšanu, stāsies spēkā šā gada 2.augustā un līdz ar to arī attieksies uz tiem vecākiem, kuriem bērns dzims, sākot no šā gada 2.augusta.

Tas nozīmē, ka vecākiem, kuriem bērni dzimuši līdz 2.augustam, vecāku pabalsta izmaksā nekādu izmaiņu šogad nebūs un saglabāsies līdzšinējā kārtība, ja vien Saeima, skatot šos likuma labojumus, nelems citādāk.

 

Reklāma
Reklāma

Kāds būs pabalsta apjoms?

Zināms, ka katram vecākam būs tiesības uz vismaz divus kalendāros mēnešus ilgu apmaksātu vecāka pabalsta periodu. Kāds varētu būt pabalsta apmērs? Kas to noteiks?

Upīte skaidroja: tāpat kā šobrīd vecāku pabalsta nenododamās daļas apmēru ietekmēs tas, uz kādu periodu vecāki, savstarpēji vienojoties, izvēlēsies saņemt vecāku pabalstu – uz 12 mēnešu periodu (pabalsts - 60% apmērā) vai uz 18 mēnešiem (pabalsta apmērs – 43%).

Savukārt, ja vecāki izvēlēsies šo nenododamo daļu izmantot vēlāk, kad bērnam, piemēram, būs 5 gadi, tad vecāku pabalsta nenododamās daļas apmērs būs atkarīgs no tā, uz cik ilgu laiku jau sākotnēji, vecākiem vienojoties, tika izvēlēts saņemt vecāka pabalstu (60% vai 43% apmērā), un konkrētā vecāka apdrošināšanas iemaksu algas pirms šīs nenododamās daļas pieprasīšanas.

To aprēķinās tāpat kā līdz šim – par 12 mēnešu periodu, kas beidzies divus mēnešus pirms mēneša, no kura tiek piešķirta pabalsta nenododamā daļa.

 

Mainīsies arī paternitātes pabalstā izmaksātā summa

Likumprojekts arī paredz, ka paternitātes pabalstu piešķirs un izmaksās par 10 darba dienām (iepriekš – kalendāra dienām). Vai tas nozīmē, ka mainīsies arī paternitātes pabalstā izmaksātā summa?

Upīte atbildēja: “Jā, tas nozīmē, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pabalstu piešķirs par personas darba dienām, tādējādi apmaksājot tās dienas, kuras darba devējs būs ziņojis Valsts ieņēmumu dienestam kā personas darba dienas.”